Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Budovanie dôvery a porozumenia medzi políciou a Rómami

07. 12. 2012

stretnutie MV SR_MirgaOBSE, 7. 12. 2012

Štátny tajomník MV SR Marián Saloň sa 6. decembra 2012 stretol s Andrzejom Mirgom, hlavným poradcom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v otázkach Rómov a Sintov (OBSE-ODIHR). Na rokovaní sa zúčastnili aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák, viceprezident PZ Ľubomír Ábel a ďalší členovia delegácie OBSE.

Štátny tajomník MV SR Marián Saloň vyzdvihol spoluprácu MV SR, slovenskej polície a OBSE-ODIHR v oblasti riešenia  rómskych otázok. Ich cieľom je najmä aplikácia medzinárodných skúsenosti v rámci SR.  Poďakoval Andrzejovi Mirgovi za spoluprácu pri vydaní publikácie s názvom „Polícia, Rómovia a Sintovia: Príklady dobrej praxe pri budovaní dôvery a porozumenia“. Publikácia sa tento týždeň začne distribuovať medzi všetkých rómskych špecialistov na Slovensku. Marián Saloň zdôvodnil zámery a ciele pripravovaných opatrení v oblasti riešenia rómskej problematiky, zdôraznil rovnosť pred zákonom a dôležitosť antidiskriminácie.  Uviedol, že prístup polície je ku všetkým občanom SR rovnaký, ak však niekto porušuje zákon, musí za to niesť zodpovednosť, bez  rozdielu príslušnosti k národnostným menšinám. Marián Saloň vyzdvihol zámer integrácie Rómov do Policajného zboru, najmä ich zaradenie medzi  rómskych špecialistov, na druhej strane však poukázal na fakt, že veľa uchádzačov nespĺňa podmienku stredoškolského vzdelania.

Andrzej Mirga ocenil ústretovosť slovenskej strany, ako i program policajných špecialistov na  prácu v rómskych komunitách a podčiarkol význam takýchto aktivít na budovanie dôvery medzi políciou a Rómami.

Štátny tajomník MV SR Marián Saloň s Andrzejom Mirgom

Zástupcovia OBSE navštívili Slovensko i pri príležitosti konania seminára s názvom „Budovanie dôvery a porozumenia medzi políciou a Rómami“. Na tomto seminári bola predstavená vyššie uvedená publikácia, ktorá je súhrnom princípov a príkladov dobrej praxe v tejto oblasti, a to z rôznych členských krajín OBSE. Publikácia vyšla vo viacerých európskych krajinách a podľa Mariána Saloňa je vhodné, aby si našla svoje miesto aj u našich rómskych špecialistov. Ďalej tu vzniká ďalší  priestor na spoluprácu s OBSE v oblasti vzdelávania a špecifických školení pre príslušníkov PZ.  Cieľom seminára bolo priblížiť skúsenosti iných členských krajín OBSE týkajúce sa vzťahov polície a rómskych komunít a napomôcť odstraňovaniu niektorých deficitov, ktoré v tejto oblasti pretrvávajú, ako i vytvoriť priestor na výmenu skúseností medzi rôznymi aktérmi na národnej úrovni. Na seminári sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov z MV SR, PPZ, OPP KR PZ, policajných špecialistov na prácu s rómskymi komunitami OO PZ, prokuratúry, vzdelávacích inštitúcií (APZ, SPŠ), MVO a terénnych sociálnych pracovníkov.

Vydanie publikácie ako i realizáciu seminára finančne podporil kontaktný bod pre Rómov a Sintov Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (Office for Democratic Institutions and Human Rights), ktorý je expertným orgánom OBSE na problematiku Rómov a Sintov.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz