Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Byť na chvíľu v koži novodobého otroka je silný zážitok

21. 10. 2015

S cieľom varovať mladých ľudí pred nebezpečenstvom obchodovania s ľuďmi 20. októbra 2015  odbor prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR v spolupráci s občianskym združením Brániť sa oplatí Slovensko  zorganizovali zážitkovú konferenciu s názvom „Staň sa na chvíľu aj ty novodobým otrokom!". 

Odborným garantom konferencie bol štátny tajomník MV SR Jozef Buček, ktorý je zároveň národným koordinátorom  pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. „Uvedomujeme si, že následky obchodovania s ľuďmi ako nadnárodného zločinu pociťujú ľudia na celom svete a pochopiteľne aj na Slovensku. Podarilo sa nám vybudovať viacúrovňový systém boja proti obchodovaniu s ľuďmi nielen so štátnymi inštitúciami, ale aj s mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami. Slovensko je veľmi dobre hodnotené v tejto oblasti aj zahraničím", dodal J. Buček.

Prostredníctvom hraných scénok  na štyroch minipódiách a tiež hraných filmov sa organizátori pokúsili vyobraziť hrôzy, ktoré prežíva obeť obchodovania s ľuďmi pri rôznych formách vykorisťovania. Študenti stredných škôl z Bratislavy, Žiliny a Kežmarku ako aj deti z detských domov z Bratislavského kraja videli situáciu obete sexuálneho vykorisťovania, nútenej práce, núteného žobrania a núteného sobáša. Výjavmi ich sprevádzal odborný výklad riaditeľa odboru prevencie kriminality Jozefa Halcina.

 Slovenská republika si v tomto roku pripomína už 9 ročný spoločný boj proti novodobému otroctvu. Neexistuje žiadny typický profil obete. Každý sa môže stať obeťou či už je pekný alebo nie, chudý, nízky, mladý, starý, chudobný alebo bohatý. Foriem otrokárčenia je mnoho a vidina zisku je tak významná, že naozaj každý môže byť obeťou. Našou najdôležitejšou otázkou súčasnosti preto bude ako môžeme včas a efektívne identifikovať obete a akým spôsobom im poskytneme efektívnu a včasnú pomoc," uviedol Jozef Halcin.

Hostia na zážitkovej konferencii
Zľava: Peter Ostrolucký, vedúci sekretariátu štátneho tajomníka MV SR J. Bučeka, Michaela Paulenová z Tlačového odboru MV SR, štátny tajomník MV SR Jozef Buček a Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Na zážitkovej konferencii sa zúčastnili zástupcovia Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR, ako aj zástupcovia tretieho sektora.

Ako spomenula riaditeľka Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Martina Pussová: Nakoľko ide o závažnú formu trestnej činnosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nepretržite pomáha obetiam  obchodovania s ľuďmi aj prostredníctvom Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Každej zaradenej obeti do programu sa poskytuje pomoc a podpora na základe jej individuálnych potrieb so zohľadnením okolností prípadu. Vzhľadom na to, že ide prevažne o skrytú trestnú činnosť, je nutné o problematike hovoriť nahlas a zvyšovať povedomie širokej verejnosti."

Súčasťou zážitkovej konferencie bolo aj diskusné fórum pre študentov s odbornými prezentáciami a možnosťou porozprávať sa na danú tému s odborníkmi z MV SR a mimovládneho sektora. Medzi formy prezentácie problematiky obchodovania s ľuďmi patrili okrem scénok a hraných filmov aj výstava obrazov v rámci kampane  Viete čo robí Vaše dieťa?  ako aj komiks Nikto nie je predaj .  

Zážitková konferencia sa uskutočnila pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, v rámci ktorého Ministerstvo vnútra SR spoluorganizovalo a podporovalo niekoľko podujatí. Medzi nimi filmový festival  Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi  so Slovenskou katolíckou charitou, konferenciu s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu /IOM/. Ministerstvo vnútra SR rovnako finančne podporilo divadelné vystúpenia na tému obchodovanie s ľuďmi pre študentov, ktoré pripravilo PKO Prešov a vybudovanie Miesta prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia v Michalovciach.  

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz