Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2023, pondelok
 

Chcete pomáhať polícii? Staňte sa dobrovoľným strážcom poriadku!

24. 04. 2014

znak PZ SR

Každý, kto by chcel pomáhať polícii aj inak, ako príkladným správaním a dodržiavaním zákonov, môže. Je to jednoduché, môže sa stať dobrovoľným strážcom poriadku. V súčasnosti je na Slovensku 600 dobrovoľných strážcov poriadku, ktorí bez nároku na honorár pomáhajú polícii, a tým samozrejme aj občanom. Najviac, 184 je ich v Banskej Bystrici, v Nitre je 162, v Trenčíne 28 a najmenej, 16 v Bratislave.

 

Kto je dobrovoľný strážca poriadku a v čom je nápomocný?

Už z názvu je jasné, že pomáha dobrovoľne, a teda bez nároku na plat. Je nápomocný najmä poriadkovým, dopravným a hraničným policajtom. Má dobrú miestnu znalosť, pozná obyvateľov aj najčastejšie problémy danej lokality. Policajtom pomáha na úseku ochrany verejného poriadku, pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a pri ochrane štátnej hranice. Úlohy plní vždy za prítomnosti policajta. Môže zastavovať vozidlá v prípade, že je poškodená cesta, stala sa nehoda, alebo si to vyžaduje bezpečnosť účastníkov na cestách.

Ako sa stať dobrovoľným strážcom poriadku?

Môže sa ním stať každý, kto splní niekoľko základných zákonných podmienok. V prvom rade je potrebné dosiahnuť vek 21 rokov, byť spôsobilým na právne úkony a medzi občanmi pôsobiť dôveryhodne. Prínosom je samozrejme miestna a osobná znalosť, to však nie je podmienkou.

Čo je však dôležité vedieť, osobu na prijatie za dobrovoľného strážcu poriadku navrhuje obec, v ktorej má osoba trvalý pobyt. Takéhoto dobrovoľníka prijíma a schvaľuje podľa potrieb Policajného zboru príslušný riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru. Po splnení všetkých podmienok a schválení za dobrovoľného strážcu poriadku dostane preukaz, ktorým sa preukazuje ako strážca poriadku.

 

Už viac ako dva roky je dobrovoľným strážcom aj Dalibor Valkovský, ktorý pôsobí na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Kalnej nad Hronom. Do služby je ochotný nastúpiť ihneď, ako je to potrebné, čomu prispôsobuje aj svoje súkromie i prácu. Polícia jeho pomoc využíva najmä na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach. V priebehu dvoch rokov bol s policajtmi v teréne viac ako 100 hodín. Prispel k objasneniu majetkových priestupkov, napríklad krádeže dreva. Svojou iniciatívou v čase voľna prispel k zisteniu páchateľov trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia aj trestného činu krádeže. 

Dalibor Valkovský - dobrovoľný strážca poriadku

Azda najdlhšie, až sedem rokov, je dobrovoľníkom  na obvodnom oddelení Policajného zboru v Banskej Bystrici, Zdenko Záslav. Úzko spolupracuje s policajnými špecialistami na prácu v komunitách, npor. Marekom Jablonským a npor. Vladimírom Píkom. Taktiež aktívne pomáha pri preventívnych akciách, najmä v súvislosti s nosením reflexných prvkov chodcami, predovšetkým žiakmi na priechode pre chodcov v blízkosti základnej školy, čím si vyslúžil  veľmi pozitívne ohlasy.

    

  

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz