Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

COVID-19: MV SR nebude neziskovky sankcionovať za nepredloženie výročnej správy v zákonnom termíne

13. 07. 2020

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že v nadväznosti na niektoré mimoriadne opatrenia prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nebude vyvodzovať administratívnoprávnu zodpovednosť voči neziskovým organizáciám za neuloženie  výročnej správy do registra účtovných závierok do 15. júla 2020.

Túto povinnosť neziskovým organizáciám ukladá zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz