Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Ďalšie klientske centrá otvorené v Trnave a v Zlatých Moravciach

05. 12. 2014

ESO

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák 5. decembra 2014 slávnostne otvoril v poradí 16. a 17. klientske centrum štátnej správy pri okresných úradoch v Trnave a Zlatých Moravciach.  Do konca tohto roka by malo na Slovensku fungovať spolu 31 klientskych centier.

Trnava je po Nitre druhým krajským mestom, v ktorom bolo otvorené klientske centrum. K agendám okresného úradu, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií a starostlivosti o životné prostredie,  všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania pribudli na klientskom centre aj pracoviská pre ďalšie odbory integrovanej štátnej správy, resp. samosprávy: oddelenie dopravného inšpektorátu, oddelenie dokladov a evidencií, pozemkový a lesný odbor a Spoločný obecný úrad – sociálna agenda.

Klientske centrum Trnava

Zlatých Moravciach vznikol okresný úrad v rámci reformy ESO, predtým museli občania pre záležitosti miestnej štátnej správy cestovať do 30 km vzdialenej Nitry. K agendám okresného úradu, katastra, životného prostredia, živnostenského podnikania pribudli na klientskom centre aj pracoviská pre ďalšie odbory integrovanej štátnej správy: okresný dopravný inšpektorát, oddelenie dokladov, pozemkový a lesný odbor a odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Oficiálne otvorenie klientskeho centra v Zlatých Moravciach

Na klientskych centrách v Trnave a Zlatých Moravciach môžu občania využívať elektronický platobný systém (eKolok), poradcu pre EKS (elektronické kontraktačné služby) a dostupná je aj služba vydávania výpisov z Obchodného registra.

Sprevádzkovanie klientskych centier je po integrácii špecializovanej štátnej správy druhou etapou realizácie vládneho programu ESO. Klientske centrá predstavujú pre občanov jednu adresu v okrese, kde si postupne vybavia všetky požiadavky voči zintegrovanej štátnej správe. Po zavedení plnej elektronizácie občan vybaví jednoduché podania na počkanie a pri zložitejších požiadavkách bude s informáciami pracovať úrad, ktorý zabezpečí všetko potrebné bez zbytočného zaťažovania občana.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz