Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Ďalšou predstavenou časťou rómskej reformy je oblasť vymožiteľnosti práva

19. 11. 2012

01

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák predstavili 16. novembra 2012 ďalšiu časť rozsiahlej rómskej reformy, a to  oblasť vymožiteľnosti práva.  Štát by mal podľa navrhnutých opatrení pomáhať sociálne odkázaným podľa toho, či sa správajú zodpovedne a slušne voči spoločnosti a rodine.

 

Štát bude viac pomáhať tým, ktorí sa správajú zodpovedne

Súčasný právny stav umožňuje, aby sociálne odkázaný človek mohol de facto beztrestne páchať ľubovoľný počet priestupkov, keďže nemá na zaplatenie pokút.  „Základným princípom je, že nie je možné ďalej pokračovať v tejto priestupkovej imunite,“ povedal minister vnútra.  Navrhuje sa preto, aby v prípade nemožnosti zaplatenia finančnej pokuty sa zaviedol alternatívny trest vo forme menších obecných služieb.  Reforma rieši aj priestupkovú a trestnoprávnu činnosť detí, za ktorú budú niesť zodpovednosť rodičia.

Minister vnútra Robert Kaliňák so splnomocnencom Petrom Pollákom  

Forma aj výška sociálnej pomoci štátu, ako aj prístup štátu k občanom bude zohľadňovať prístup občanov k spoločnosti a štátu. „Je dôležité, aby sociálne dávky, ktoré vypláca štát pre tých, ktorí sa ocitli v núdzi, boli vyplácané práve v závislosti od správania týchto občanov voči štátu, voči spoločnosti, svojej rodine, svojim deťom a svojim susedom,“ povedal  minister vnútra.  

Do systému osobitného príjemcu budú môcť byť zaradené všetky dávky v hmotnej núdzi bez nutnosti súhlasu poberateľa dávky. Nárok na zaradenie do systému aktivačných prác a príspevok na bývanie bude mať každý občan v hmotnej núdzi, avšak v závislosti od plnenia si zákonných povinností a páchaní priestupkovej a trestnej činnosti.

Reforma by mala tiež umožniť dlžníkom splácať svoj dlh voči obci aj formou odpracovania si verejnoprospešných prác. V súčasnosti totiž mnohí sociálne odkázaní ľudia dlhujú obci nemalé prostriedky, avšak vzhľadom na svoju sociálnu situáciu nemajú reálnu možnosť svoj dlh voči obci splácať.  „Z niektorých dávok bude možné, aby obec si zabezpečila určité splácanie dlžôb,“  povedal Robert Kaliňák.

Riešiť sa bude aj postavenie učiteľov, keďže súčasný systém nechráni učiteľa pred agresívnym a vulgárnym správaním žiakov, prípadne ich rodičov. V reforme sa preto navrhuje zvýšiť ochranu postavenia učiteľa, ako aj zabezpečiť zvýšenú motiváciu učiteľov pracujúcich s deťmi z rizikových rodín.

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák v rozhovore s novinárkou

Rómska reforma, ktorá má pracovný názov „Správna cesta“, je rozdelená do šiestich oblastí. Prvým predstaveným okruhom bola oblasť vzdelávania. Ďalšími časťami sú bývanie, sociálny systém, zamestnanie a podporné politiky.

 Detailné informácie /pdf, 194 kB/ (PDF, 200 kB)

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz