Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Desať pravidiel ako byť na internete v bezpečí

09. 02. 2016

internet-ilustracny-obrazok

Dnes si už nevieme náš život predstaviť bez internetu. Vďaka nemu je náš život jednoduchší a časovo menej náročný. Avšak netreba zabúdať na nástrahy kriminality páchanej prostredníctvom internetu. Pri príležitosti medzinárodného dňa bezpečného internetu odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pripomína desatoro zásad ako sa nestať obeťou a minimalizovať  riziko.


 1. Vopred sa oboznámte s pravidlami internetovej služby pred jej užívaním. Je dobré vedieť, čo možno očakávať od konkrétnej služby, aby nás nič nezaskočilo v priebehu jej užívania. Známe sú napríklad zneužitia fotografií z profilov osôb na rôzne nimi neželané účely.
 2. Bezpečne sa prihlasujte do svojho účtu. Bezpečné prihlásenie spočíva vo zvolení si dostatočne dlhého hesla, ktoré obsahuje malé aj veľké písmená a netradičné symboly (napr. §, %, !, -, /). V prípade, že využívate viac účtov a prístupov do rôznych internetových kont a aplikácií, snažte sa nepoužívať jedno a to isté heslo pre všetky prístupy, ale vytvoriť si viac prístupových hesiel. Svoje loginy nikomu ďalej neposkytujte.
 3. Pravidelne obmieňajte svoje heslo. Meňte ho, aspoň raz za jeden až dva mesiace. Za pozornosť určite stojí aj kontrola toho, či si prehliadač náhodou automaticky neuložil heslo bez nutnosti jeho zadávania pri ďalšom prihlasovaní. Na takúto kontrolu nezabúdajte najmä pri zariadeniach, ktoré vám nepatria.
 4. Nepridávajte si do priateľov na svojom účte kohokoľvek (len kvôli ich počtu). Do okruhu priateľov by mali patriť len ľudia, ktorí sú nám dobre známi.
 5. Správne si nastavte možnosti zdieľania. Veľmi dôležité je aj nastavenie, kto má možnosť vidieť vami pridané informácie, fotografie, či videá. Ak si zvolíte iba priateľov, eliminujete možnosť, aby sa k vašim údajom dostal niekto úplne cudzí. Ak si však zvolíte možnosť, že vaše osobné údaje môžu vidieť aj priatelia vašich priateľov, umožňujete obrovskému množstvu osôb sledovať váš profil bez vašej kontroly. Nemáte tak absolútne žiadnu možnosť zistiť, kto vás práve „sleduje“.
 6. Nezverejňujte svoje osobné údaje. Toto pravidlo je, pochopiteľne, veľmi náročné dodržať vo vzťahu k nadväzovaniu nových známostí  či k zdieľaniu životných udalostí. Každopádne nie je správne uvádzať o sebe intímne informácie, zverejňovať svoje telefónne číslo (skutoční priatelia ho už dávno majú), alebo sa zverovať so svojimi chorobami, či zdravotným stavom. Nikdy nemožno predpokladať, kto a komu ďalej sprostredkuje tieto citlivé informácie.
 7. Nezdieľajte svoje fotografie a videá. Vopred si zvážte komu a ako sprístupňujete svoje fotografie či videá a zamyslite sa nad ich obsahom - či nemajú potenciál zneužitia.
 8. Buďte empatickí pri zdieľaní informácií o iných. Pokiaľ sa dostanete k informáciám, ktoré by ste nikdy nezdieľali, nešírte ich ďalej.
 9. Rozlišujte reálny svet od virtuálneho. Nezabúdajte, že za virtuálnym profilom stojí skutočný človek. So svojimi vlastnosťami a schopnosťami, pozitívnymi aj negatívnymi. Práve prostredníctvom internetu si dokáže človek vytvoriť svet, aký chce, ktorý sa však vôbec nemusí zhodovať s tým skutočným. Takže netreba zabúdať, že veci a osoby vo virtuálnom svete nemusia v reálnom vôbec existovať.)
 10. Bezpečne sa odhlasujte zo svojho účtu. Po ukončení práce na svojom účte sa nezabudnite odhlásiť, čím predídete možnému zásahu do svojho účtu.

Internet môže aj významne pomáhať  v boji proti kriminalite. Dôkazom sú  nasledujúce projekty podporené Ministerstvom vnútra SR:

 • Kampaň superzárobok.sk - cez fiktívnu webovú stránku ukázala riziká a nebezpečenstvá obchodovania s ľuďmi ohrozeným cieľovým skupinám, ktoré by pod vidinou vysokého zárobku v zahraničí naleteli obchodníkom s ľuďmi. Kampaň na fiktívnu webovú stránku superzarobok.sk za 3 dni zasiahla 700-tisíc ľudí prostredníctvom sociálnych sietí, pričom aktívne z nich zareagovalo vyše 40-tisíc. Návštevníci stránky získali základné informácie ako rozpoznávať riziká a vyhýbať sa im, prípadne kontaktovať príslušné orgány, či organizácie a to prostredníctvom webového sídla novodobiotroci.sk.
 • Kampaň Anjeli strážni – jej základom je vytvorenie komunitného portálu Anjeli strážni, ktorý zapája do prevencie blízke osoby možných obetí obchodovania s ľuďmi a v prípade  akéhokoľvek problému sú práve tieto osoby informované ako prvé. Kampaň bola prezentovaná komiksom, ktorý umelecky spracovala výtvarníčka Natália Ložeková.
 • Projekt nehejtuj.sk –je o nebezpečenstve, ktoré predstavujú nenávistné prejavy motivované rasizmom, xenofóbiou a obdobnými formami neznášanlivosti. Výstupom je 12 mediálnych filmov, každý z nich reprezentuje jednu z tém nenávisti. Za veľký prínos projektu sa považuje jeho aktívna implementácia nielen štátnymi a neštátnymi subjektmi, ale aj mediálne známymi osobnosťami (herci a spisovatelia), ktorí sa stali objektom nenávistných prejavov.
 • Celoeurópska kampaň beznenavisti.sk – jej zameraním je zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o problematike nenávistných prejavov, a to predovšetkým na internete. V rámci kampane boli realizované viaceré verejné podujatia, diskusie a mediálne výstupy.
 • Bezplatná celoeurópska telefonická linka 116 111 a online chat na stránke www.pomoc.sk. Vďaka nim môžu byť nahlasované prípady nenávistných prejavov na internete. Následne sa tieto prípady stávajú relevantnými podnetmi na ich preverenie z trestnoprávneho hľadiska.

Zdroj ilustračného obrázka: http://www.smlocarno1.ti.ch/

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz