Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Deviateho septembra si pripomíname pamiatku obetí holokaustu a rasového násilia

09. 09. 2015

holokaust

Slovensko si dnes 9. septembra pripomína pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia na pamiatku desiatok tisíc obetí, ktoré si vyžiadal režim Slovenského štátu v radoch židovského obyvateľstva a ostatných menšín.

Napriek tomu, že od týchto tragických udalostí uplynulo už viac než 70 rokov a  nedávno sme si pripomenuli 71. výročie SNP, odkaz týchto tragických udalostí je platný aj dnes. Holokaust ako najväčšia organizovaná a ideológiou národného socializmu a rasizmu riadená genocída v dejinách ľudstva sa nezačala plynovými komorami a koncentračnými tábormi, ale slovami o príživníkoch, parazitoch, pijaviciach na tele národa, ktoré treba odstrániť.

Podobné výroky, dehumanizujúce, paušálne odsudzujúce tisíce ľudí na základe príslušnosti k určitej skupine, národnosti či etniku vidíme bohužiaľ vo verejnosti aj dnes. Udalosti spred 70 rokov sú varovaním, kam môže takáto rétorika živená rasizmom a nenávisťou vyústiť.

V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že obavy a strach verejnosti z utečeneckej vlny a masovej migrácie nemôžu byť ospravedlnením pre prejavy, ktoré prekračujú nielen hranice ľudskej slušnosti, ale i zákonov platných v SR.  Existuje jasná hranica medzi ústavou garantovanou slobodou prejavu, vrátane diskusie o problematike migrácie, a páchaním trestných činov v prostredí internetu.

Verejné hanobenie jednotlivcov alebo skupiny osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine či pre ich náboženské vyznanie alebo verejné podnecovanie k nenávisti voči jednotlivcovi alebo skupine osôb z týchto dôvodov je v SR trestné (§423 a §424 Trestného zákona).

Policajný zbor SR disponuje nástrojmi a prostriedkami ako páchateľov takýchto skutkov identifikovať a odstíhať aj v prostredí internetu. Prípady nenávistných výrokov, ktoré môžu napĺňať znaky trestných činov hanobenia rasy národa a presvedčenie  či podnecovania k nenávisti, je možné ohlásiť aj elektronicky na adrese TA.13G4@4YLKWY@.

Uvedomujúc si nebezpečenstvo, ktoré predstavuje nárast prejavov extrémizmu v prostredí internetu pre celú spoločnosť a reagujúc na nové trendy v spôsobe organizovania, náboru a vzniku extrémistických skupín, Ministerstvo vnútra SR pod gesciou odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR realizuje projekt zameraný na zvýšenie efektivity pri monitorovaní, odhaľovaní a objasňovaní extrémizmu v kyberpriestore s názvom EMICVEC /Effective monitoring, investigation and countering of violent extremism in cyberspace/. Jeho súčasťou je špecializovaný nástroj uľahčujúci polícii monitorovanie prejavov  extrémizmu v prostredí internetu a identifikácia jeho páchateľov.

Projekt EMICVEC je realizovaný s podporou  Európskej únie v rámci programu Európskej komisie Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti.

 

 

 

 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz