Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2021, piatok
 

Dobrovoľní hasiči dostanú od štátu vyššiu podporu

01. 03. 2017

dobrovolni-hasici-cvicenie (2)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky plánuje pokračovať v podpore dobrovoľných hasičov. Dobrovoľné hasičské zbory obcí dostanú od štátu viac peňazí na zabezpečenie svojej akcieschopnosti, ako aj zlepšenie a obmenu technického vybavenia. Vyplýva to z novely vyhlášky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, ktorú vypracovalo Ministerstvo vnútra SR. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.

Rezort vnútra od roku 2013 každoročne finančne podporuje hasičské zbory obcí a občianske združenia zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. Finančné prostriedky im poskytuje z dotácií prostredníctvom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Ich výška závisí od zaradenia hasičského zboru obce do príslušnej kategórie podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia obce.

V novele vyhlášky sa sumy paušálnej finančnej podpory zvyšujú. V prípade dobrovoľného hasičského zboru obce kategórie A1 o 2000 eur na 7000 eur, v prípade kategórie A takisto o 2000 eur na 5000 eur. V prípade kategórie B ide o navýšenie o tisíc eur na 3000 eur a v prípade kategórie C o navýšenie o 700 eur na 1400 eur.

Hasičská technika

Paušálnu finančnú podporu dostane tento rok 1486 dobrovoľných hasičských zborov obcí, ktorým sa rozdelí spolu 3 826 400 eur. Peniaze môžu použiť na odbornú prípravu, výcvik, preventívnovýchovnú činnosť, ako aj zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia. Zvýšené výdavky budú zabezpečené z kapitoly Ministerstva vnútra SR.

Návrh reaguje na aplikačnú prax a skúsenosti s nasadzovaním dobrovoľných hasičských zborov obcí spoločne s Hasičským a  záchranným zborom. Novela vyhlášky bola vypracovaná v  spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, ktorá v medziach splnomocňovacieho ustanovenia zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR navrhuje zmeny v príspevkoch, ktoré poskytuje dobrovoľným hasičským zborom obcí. Návrh vychádza z potreby pokrytia celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

Vo vyhláške sa tiež upravujú početné stavy jednotlivých kategórií dobrovoľných hasičských zborov obcí.

Hasičské cvičenie

Skúsenosti z minulosti ukázali, že investícia do dobrovoľných hasičov sa vyplatí. Ako dobrý príklad slúži povodeň na Dunaji v roku 2013, keď práve nasadením 500 dobrovoľných hasičov sme zachránili hrádzu pri Komárne, a kým Slovensko počítalo škody v desať tisícoch eur, naši susedia či už Rakúsko alebo Maďarsko v miliónoch.

Počet spoločných výjazdov Hasičského a záchranného zboru s dobrovoľnými hasičmi sa za ostatné obdobie zvýšil o 36 percent.Dobrovoľní hasiči najčastejšie pomáhajú pri veterných smrštiach, povodniach a prírodných kalamitách.

Ministerstvo vnútra podporuje dobrovoľných hasičov nielen finančne. Dobrovoľné požiarne zbory obcí na Slovensku sa dočkali v uplynulých rokoch najväčšej výmeny techniky od čias komunizmu, vďaka čomu je Slovensko lepšie pripravené na boj s prírodnými katastrofami, ako sú povodne či požiare.  Do regiónov poputovala užitočná technika, ktorá bude môcť dlhé roky slúžiť dobrovoľným hasičom pri ich obetavej práci. Obciam sme odovzdali  921 kusov prívesných vozíkov s protipovodňovou technikou, a to aj vďaka podpore z fondov Európskej únie z minulého programového obdobia 2007 - 2013. Samosprávy ďalej dostali 670 kusov hasičských áut Iveco Daily, 150 kusov repasovaných vozidiel Tatra 815 a Tatra 148 z majetku Hasičského a záchranného zboru a zrepasovalo sa 150 kusov vozidiel z majetku obcí a miest. Dnes je tak každá druhá  obec lepšie vybavená na účinný boj proti veľkej vode a iným prírodným živlom.

V tomto volebnom období by malo byť vybavené novou technikou ďalších 500 dobrovoľných hasičských zborov. Obciam sa odovzdá ďalších 300 kusov prívesných vozíkov. Ministerstvo vnútra tiež podporí rekonštrukcie hasičských staníc v obciach. Obce a mestá budú môcť požiadať o dotácie na tento účel. Umožní to návrh novely zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, ktorý 22. februára 2017 schválila vláda 

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz