Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Doklady povolení na pobyt cudzincov majú novú vizáž

28. 08. 2020

pobyt-doklad-august-ilustr

Pracoviská cudzineckej polície vydávajú elektronické doklady na pobyt a povolenia na malý pohraničný styk v novom dizajne s vylepšenými bezpečnostnými prvkami. Formát dokladov pre cudzincov upravuje Nariadenie EP a Rady EÚ 2017/1954 z 25. októbra 2017 stanovujúce jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

 

Smernicou EÚ apeluje na zvýšenie úrovne bezpečnosti dokladov a predchádzanie falšovaniu. 
Nový doklad má rovnaké základné farby ako jeho predchodca, pribudol však dizajn s fragmentom mapy Schengenského priestoru a hviezd v polkruhu, ktoré sú symbolom EÚ.

Nový typ povolenia na pobyt cudzinca
Znak Slovenskej republiky je na doklade presunutý na druhú stranu, odkaz na vydávajúcu krajinu zostal v ľavom hornom rohu a v strojovo čítanej zóne dokladu. Na prednej strane v pravom dolnom rohu pribudol tzv. Card Acces Number /CAN/, čo je číselný údaj, ktorý využívajú na komunikáciu informačné systémy. Na zadnej dátovej strane sa nachádza ďalší ochranný prvok /tzv. Multilateral Instrument - MLI/ čo je zmenšená fotografia držiteľa z prvej strany s dátumom narodenia. Je tam  umiestnená aj  adresa držiteľa a identifikačným číslom, ktoré bolo na predchádzajúcom doklade umiestnené na prednej strane.  

Podľa uvedenej európskej smernice mali členské štáty EÚ začať vydávať nové doklady od 10. júla 2020. Slovensko, rovnako ako iné krajiny, využilo možnosť prechodného obdobia,  počas  ktorého  dočerpalo existujúce zásoby čistopisov dokladov na pobyt.

 Nový a pôvodný doklad

Jednotková cena za predchádzajúci aj nový typ čistopisu dokladu je  3,88 eura bez DPH. Doklady sa vyrábajú v Národnom personalizačnom centre MV SR.

Povolenia na pobyt vo forme elektronickej karty s čipom /eDoPP karty/, vydáva Slovenská republika od apríla 2014

Rovnako ako elektronické občianske preukazy /eID karty/ slúžia ako autentifikačný prostriedok v elektronickej komunikácii. Do elektronického čipu  eDoPP karty možno zapísať všetky údaje v rozsahu a za podmienok určených predpismi upravujúcimi pobyt cudzincov na území SR a tiež  elektronický podpis.  Doba platnosti dokladu závisí od účelu pobytu, ktorý cudzinec u nás získa.

Cudzinecká polícia ročne vydáva cca 68-tisíc kusov dokladov o pobyte na rôzne účely, ako je podnikanie, zamestnanie, štúdium, lektorstvo, osobitné činnosti /šport, umenie, novinárska práca, stáž, zdravotná starostlivosť, dobrovoľníctvo, s oprávnením pracovať/, taktiež za účelom zlúčenia rodiny, rovnako zahraničným Slovákom a tiež cudzincom s udeleným azylom alebo s udelenou doplnkovou ochranou.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz