Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Dvadsaťdva rokov štátnych symbolov Slovenskej republiky

Bratislava, 31. 12. 2014

Hlavný štátny radca pre heraldiku MV SR Ladislav Vrtel s orginálmi štátneho znaku

Prvý január je štátnym sviatkom Slovenskej republiky pripomínajúcim konkrétny deň - 1. január roku 1993, kedy vznikla samostatná Slovenská republika a vstúpila do platnosti jej ústava. Tá kodifikuje aj štátne symboly  - štátny znak, štátnu vlajku, štátnu pečať a štátnu hymnu Slovenskej republiky, s ktorými sa stretáme na každom kroku a sú pre mnohých samozrejmosťou. No nebolo to však vždy tak, na Slovensku bolo v rokoch 1960-1990 (teda celých tridsať rokov)  zakázané používať symbol dvojitého kríža na trojvrší - historický symbol Slovenska a Slovákov. 

Dvojitý kríž pochádza z Byzantska a viaceré indície nasvedčujú, že na našom území sa stal známym v časoch Veľkej Moravy. Od konca 12. storočia bol súčasťou uhorského kráľovského a štátneho znaku a od 13. storočia sa stal teritoriálnym symbolom územia dnešného Slovenska. V roku 1848 už dvojitý kríž plnil aj funkciu slovenského národného symbolu a v roku 1914 sa stal súčasťou symboliky československého odboja a najmä československých légií. Po vzniku Československa v roku 1920 tvoril súčasť štátneho znaku Československej republiky. V časoch druhej svetovej vojny plnil funkciu štátneho znaku vojnovej Slovenskej republiky, po oslobodení sa obnovila československá symbolika z roku 1920. Tento stav trval až do prijatia „socialistickej“ ústavy  v 1960,  keď bol dvojitý kríž zo štátneho znaku odstránený. Náprava nastala až 1. marca roku 1990, keď sa stal štátnym symbolom Slovenskej republiky, vtedy ešte v  rámci československej federácie. 

Dvojitý kríž mal počas  jedenástich storočí svojej existencie rôznu podobu, jeho ramená boli niekedy rovné, inokedy sa na koncoch rozširovali, spočiatku sa v štíte vznášal, neskôr stál na trojvrší, štít bol niekedy trojuhlý,  inokedy dolu zaoblený. Vybrať historicky odôvodnenú predlohu bola zodpovedná úloha, ktorá na začiatku roku 1990 stála pred heraldikmi. Voľba napokon padla na historickú pečatnú predlohu zo začiatku 14. storočia s prihliadnutím na štylizáciu a najmä bielo - modro - červenú farebnosť, ktorú erb nadobudol v slovenskom povstaní v rokoch 1848-1849. Erb dnešnej podobe kodifikoval 1. marca 1990 zákon č. 50/1990 Zb. zákonov.

Rovnaký zákon kodifikoval aj bielo-modro-červenú štátnu vlajku Slovenskej republiky, no už koncom roka 1991 sa diskutovalo o možnostiach jej odlíšenia od vtedy obnovenej a farebne identickej ruskej vlajky. Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR vyhodnotila v marci 1992 štúdiu o možnostiach úpravy slovenskej vlajky a za optimálnu možnosť označila pridanie štátneho znaku do prednej polovice listu vlajky. Túto podobu kodifikovala aj Ústava Slovenskej republiky prijatá 1. septembra 1992. S ňou vstúpili 1. januára 1993 do platnosti aj symboly samostatnej Slovenskej republiky.       

  

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz