Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Envirokriminalisti dostali nové dopravné prostriedky do náročného terénu

22. 11. 2021

ENVIRO-ILUSTR

Globálna diskusia o klimatických zmenách a ochrana životného  prostredia sú kľúčovou témou aj v našej spoločnosti. Vláda sa preto v programovom vyhlásení zaviazala posilniť výkonnosť orgánov činných v trestnom konaní s dôrazom na boj s organizovanými formami envirokriminality. „Jej dôsledky vnímame všetci citlivo, napríklad v štatistickom náraste vyšetrovanej trestnej činnosti cítime zmenu postoja občanov k životnému prostrediu,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec pri  oficiálnom odovzdaní novej techniky policajtom z úseku environmentálnej kriminality v pondelok 22. novembra 2021.

Envirokriminalisti dostali do výbavy terénne vozidlá, štvorkolky  a člny obstarané v rámci projektu „Posilnenie kapacít PZ v boji proti environmentálnej trestnej činnosti“. Technika je plne financovaná z dotácií  Environmentálneho fondu, s ktorým ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvu o poskytnutí podpory vo výške 2,5 mil. eur.

Ľubomír Vačok, Roman Mikulec a Mario Kern

Počet zistených a oznámených enviromentálnych trestných činov na Slovensku každoročne stúpa, napríklad za  minulý rok to bolo 3421 prípadov, pričom polícia začala trestné stíhanie v 1800 prípadoch a vzniesla 912 obvinení. Objasnenosť tejto trestnej činnosti sa pohybuje v priemere okolo 55 – 60 percent.

Minister Roman Mikulec a  šéf envirokriminalistov Mario Kern

Environmentálnymi trestnými činmi sú podľa Trestného zákona  ohrozenie a poškodenie životného prostredia, pytliactvo, nezákonné nakladanie s odpadmi, znečisťovanie vody, pôdy a vzduchu, porušovanie ochrany fauny a flóry, protiprávne výruby stromov, krádeže dreva, pytliactvo, ohrozovanie zdravia závadnými potravinami, čierne stavby a samozrejme týranie zvierat.  Dokumentovanie väčšiny z nich sa odohráva v život a zdravie ohrozujúcich podmienkach, častokrát v zlom počasí a v tme.

Nové vozidlá

Minister vnútra preto vyzdvihol úsilie policajtov  z odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Prezídia PZ  vedeného plk. Mariom Kernom, ktorí veľmi aktívne participovali na príprave verejného obstarávania. „Výsledkom ich snaženia sú nielen špičkové vozidlá a člny, ale aj bezmála 400-tisícová úspora oproti pôvodnému rozpočtu,“ spresnil Roman Mikulec. 

Nové vozidlá

Za proaktívny a partnerský prístup pri napĺňaní cieľov projektu a ústretovosť pri jeho ďalšom pokračovaní sa minister poďakoval riaditeľovi Environmentálneho fondu Ľubomírovi Vačokovi, ktorý sa zúčastnil na oficiálnom akte odovzdávania. „Správanie jedincov a organizovaných skupín, ktorí neberú  ohľad na  stav nášho životného prostredia, nám nie je ľahostajný, preto ma teší úspech tohto projektu“, skonštatoval Ľubomír Vačok.

Čln

Šéf envirokriminalistov Mario Kern je presvedčený, že nová kvalitná technika ich posunie vo odhaľovaní trestnej činnosti, keďže pri jej výbere vychádzali z praktických skúseností, keď mali častokrát problém dostať sa na miesto činu. „Okrem vozidiel bude náš útvar vybavený modernou záznamovou a fotodokumentačnou technikou, naším cieľom je vybudovať  vysokošpecializovaný, dobre vycvičený a špičkovo vybavený tím kriminalistov,“ dodal.

Člny

Envirokriminalisti pred už pred dvomi rokmi iniciovali zásadné zmeny v trestných kódexoch, na základe ktorých trestné činy proti životnému prostrediu riešia  vyšetrovatelia služby kriminálnej polície. Predtým sa tomu venovali zväčša policajti obvodných oddelení, čo sa vzhľadom špecifiká tejto trestnej činnosti neosvedčilo. Od apríla 2019 sú súčasťou štruktúry odborov kriminálnej policie na krajských policajných riaditeľstvách operatívne oddelenia envirokriminality, na každom působí 7 policajtov, ktorým pri vyšetrovaní, vrátane skráteného, pomáhajú 4 vyšetrovatelia.  

Foto: MV SR, Vladimír Benko

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz