Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

Európske zdroje môžu pomôcť v búraní predsudkov voči Rómom

21. 09. 2017

romovia-zeny

Na zasadnutí vlády 13. septembra 2017 boli schválené dva nové akčné plány k Stratégii pre integráciu Rómov do roku 2020. Ide o akčný plán pre oblasť nediskriminácie a pre oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie.  

Akčný plán nediskriminácie sa zameriava na zvýšenie účinnosti už existujúcich predpisov. Napríklad antidiskriminačný zákon je napísaný dobre, zároveň máme množstvo podnetov na priamu diskrimináciu pri vstupe na pracovný trh, žalôb a sťažností je však málo. Myslím, že precedensy nám v eliminácii diskriminácie výrazne pomôžu. Tiež sme sa zamerali na prepojenia s činnosťami iných ministerstiev, čo odzrkadľuje aj našu celkovú filozofiu, že úlohou úradu je v čo najväčšej miere spolupracovať s inými orgánmi štátnej správy a samosprávy", uviedol  Ábel Ravasz.

Podľa akčného plánu má byť s prehľadom najvyššia suma vyčlenená na prevenciu a elimináciu diskriminácie Rómov na trhu práce. Stereotyp, že Rómom sa nechce pracovať je v našej spoločnosti hlboko vrytý. Skutočnosť však, podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Á. Ravasza, býva často taká, že Rómom bránia pracovať práve predsudky v spoločnosti.

Predsudkom a stereotypnému zobrazovaniu Rómov sa venuje, druhý akčný plán, ktorý sa v stredu podarilo schváliť - Akčný plán pre oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie.

Pracovný názov tohto dokumentu je akčný plán pre verejnú mienku.  Tento akčný plán je prvý svojho druhu a kladieme si ním za cieľ pracovať s jednou z najväčších prekážok pri integrácii Rómov do spoločnosti. Spôsob, akým sú Rómovia dlhodobo zobrazovaní často nekorešponduje s realitou, čo potvrdzujú aj mediálne výskumy v tejto oblasti. Pracovať chceme aj priamo s novinármi ako regionálnymi tak aj celonárodnými. Bez podpory verejnej mienky, budeme len márne hľadať politiky, ktoré majú problémy riešiť”, konštatoval Ravasz.

V tomto roku bola schválená aktualizácia piatich akčných plánov k stratégii integrácie Rómov do roku 2020. Boli to akčné a plány pre oblasť vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravia a finančného začlenenia. Aktuálne schválené akčné plány sú k nim komplementárne a dopĺňajú úlohy, ktoré majú byť v rámci plnenia stratégie splnené. Akčné plány slúžia ako zoznam úloh, ktoré sú vytýčené aj s časovým harmonogramom ich plnenia. Na tieto dokumenty je možné sa odvolať pri zabezpečovaním plnenia úloh zo strany štátu. Okrem štátnej správy slúžia aj verejnosti a mimovládnym organizáciám na hodnotenie práce jednotlivých aktérov.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz