Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi - 18. október

18. 10. 2019

obchod-s-ludmi-ilustr-oktober2019

Európske krajiny si 18. októbra  symbolicky pripomínajú deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Hoci sa na prvý pohľad zdá neuveriteľné, že predaj ľudí patrí v 21. storočí medzi najvýnosnejšie nelegálne kriminálne aktivity, dôkazom smutnej bilancie sú aj desiatky zbedačených Slovákov ročne. Obchodovanie s ľuďmi je veľmi komplexná a prierezová téma, ktorej sa venujú v Slovenskej republike ministerstvá, štátne aj neštátne organizácie.  

Prípadom obchodovania s ľuďmi sa v Slovenskej republike venuje Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii, ktorá je špecializovanou zložkou úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru a má vo svojej pôsobnosti odhaľovanie a vyšetrovanie tohto zločinu. Slovenská republika sa však orientuje aj na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, a to prostredníctvom špecializovaného

Ilustrácia

Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Uvedený program je v gescii Informačného centra na boj proti obchodovanie s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, avšak potrebnú pomoc obetiam poskytujú mimovládne organizácie. Toto nastavenie pomoci a podpory obetí obchodovania s ľuďmi má svoju logiku, nakoľko identifikovaná obeť obchodovania s ľuďmi je často po svojich traumatizujúcich skúsenostiach vystrašená a nedôveruje svojmu okoliu ani polícii, ale odborníci z mimovládnych organizácií dokážu obetiam individualizovane poskytnúť to, čo vo svojej momentálnej situácii potrebujú.


Zo štatistických údajov Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii a Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality je každoročne vytváraná konečná štatistika obetí identifikovaných v Slovenskej republike. 

V roku 2018 bolo v Slovenskej republike odhalených 56 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho boli dvaja cudzinci. Obeťami sa stalo 22 mužov a 34 žien, z toho až dvanásť dievčat  vo veku 11 až 16 rokov. Tretina obetí bola vykorisťovaná na Slovensku, išlo o ženy a dievčatá, ktoré boli prinútené poskytovať sexuálne služby alebo vydať sa. Najväčší dopyt po slovenských obetiach bol v Nemecku a Veľkej Británii. Prevažujúcou formou vykorisťovania obetí bolo vo všeobecnosti nútené žobranie, sexuálne vykorisťovanie, nútená práca a nútené sobáše, niekoľko obetí bolo však vykorisťovaných viacerými formami. Do špecializovaného programu vstúpilo v roku 2018 spolu 16 dospelých obetí - 9 mužov a 7 žien, ale pomoc bola v roku 2018 poskytovaná celkovo 41 obetiam z dôvodu pretrvávajúcej potreby asistencie z predošlých rokov.           

Ilustrácia

Za rok 2019 bolo k 1. októbru 2019 v Slovenskej republike identifikovaných spolu 34  obetí, z toho 11 dospelých mužov a 23 ženských obetí, medzi ktorými bolo až 8 detských obetí. Deti boli vykorisťované sexuálne a za účelom núteného sobáša. Prvýkrát v histórii zbierania štatistických údajov o obetiach obchodovania s ľuďmi sa Slovenská republika stala najčastejšou krajinou vykorisťovania obetí, pričom v predošlom období to bola prevažne Veľká Británia, ale aj ďalšie krajiny západnej Európy. Obete boli vykorisťované najčastejšie za účelom sexuálneho vykorisťovania, ďalej núteného žobrania, nútenej práce a núteného sobáša. Do špecializovaného programu vstúpilo 13 dospelých obetí z celkového počtu identifikovaných obetí, a to 7 mužov a 6 žien. Asistencia a pomoc však v priebehu roka 2019 bola poskytovaná 32 obetiam, z dôvodu pretrvávajúcej potreby asistencie z predchádzajúcich rokov.

Ilustrácia

Už štvrtý rok je počet mužov vstupujúcich do špecializovaného programu vyšší ako žien, čo signalizuje, že muži sa po svojich negatívnych skúsenostiach z obchodovania nachádzajú v ťažkých životných situáciách a potrebujú pomoc ako zraniteľná skupina obetí častejšie. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky venuje pozornosť aj rôznym preventívnym aktivitám a zvyšovaniu povedomia o fenoméne obchodovania s ľuďmi. 

Viac informácií k boju proti obchodovaniu s ľuďmi na www.minv.sk/obchodsludmi.

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz