Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Európsky podporný úrad pre azyl rokoval v Portoroži aj o situácii v Afganistane a na hranici EÚ s Bieloruskom

21. 09. 2021

easo-logo

V poradí 40. zasadnutie Správnej rady Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) sa uskutočnilo 16.-17. septembra 2021 v Slovinsku.  EASO je agentúrou Európskej komisie, ktorej hlavným poslaním je podporovať členské štáty EÚ pri implementácii spoločného európskeho azylového systému, ale aj pri vysielaní tzv. azylových podporných tímov za účelom zmiernenia dopadov migračných vĺn.

Slovinsko, aktuálna predsednícka krajina Rady EÚ, má veľký záujem na zmene EASO z podpornej organizácie na plnohodnotnú agentúru EÚ. Bol by to totiž úspech nielen slovinského predsedníctva, ale i uznanie osobného vkladu do vedenia organizácie, ktorú vedie Slovinka Nina Gregori.

Slovenskú republiku na rokovaní zastupovali riaditeľ migračného úradu Ján Orlovský a Blanka Timurhan, ktorá bola v júni 2021 zvolená za podpredsedníčku Správnej rady EASO.
Zasadnutie otvoril minister vnútra Slovinska Aleš Hojs, ktorý skonštatoval, že „EASO zohráva dôležitú úlohu pri podpore členských štátov vystavených migračných tlakom. Jeho transformácia na Agentúru EÚ pre azyl (EUAA) bude dôležitou témou rokovania."

 Prvý rad, druhá zľava výkonná riaditeľka EASO Nina Gregor), slovinský minister vnútra Aleš Hojs, predseda Správnej Rady EASO Mikael Ribennvik a podpredsedníčka Správnej Rady EASO Blanka Timurhan; druhý rad v strede riaditeľ migračného úradu Ján Orlovský.

Diskusia sa popri zhodnotení a plánovaní aktivít EASO/EUAA zamerala aj na aktuálne témy v oblasti medzinárodnej ochrany, ako sú situácia v Afganistane a na hraniciach EÚ s Bieloruskom.

EASO v súčasnosti poskytuje expertnú podporu v 6 členských štátoch EÚ (Grécko, Taliansko, Španielsko, Cyprus, Malta a Litva). Aktuálne sa pracuje na spustení pomoci pre Lotyšsko.
Svoje zastúpenie na expertnej úrovni má i Slovensko – zástupcovia migračného úradu sa v tomto roku zapojili do 9 vyslaní a 3 ďalšie začnú v októbri. Na Malte, Cypre a v Litve pomáhajú najmä v prijímacích centrách pri manažmente príchodov žiadateľov o medzinárodnú ochranu; v Taliansku pomáhajú počas  tzv. dublinského konania. Od zintenzívnenia realizácie takýchto podporných aktivít v roku 2015 experti migračného úradu participovali na viac ako 75 vyslaniach realizovaných pod záštitou EASO.

Slovensko je aj naďalej pripravené zapájať sa do azylových podporných tímov, ktoré naša krajina vníma ako formu solidarity s členskými štátmi vystavenými /vzhľadom na  ich geografickú polohu/ značným migračným tlakom.

Na konci portugalského predsedníctva v Rade EÚ sa dosiahla dohoda na transformácii EASO na EUAA, ktorá okrem iného umožní agentúre väčšiu angažovanosť v krajinách mimo EÚ. Práve výraznejšie pôsobenie priamo v krajinách susediacich s oblasťami rôznych konfliktov sa stáva jedným z dôležitých nástrojov, ako efektívne riadiť migráciu.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz