Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Experti V4 podporili reformné procesy na Ukrajine

22. 04. 2015

Cernigov

Krajiny Vyšehradskej štvorky podporujú reformné a transformačné procesy na Ukrajine. V dňoch 19.-21. apríla sa v ukrajinskom Černigove konal okrúhly stôl národných expertov a zástupcov tretieho sektora ako súčasť spoločného postupu krajín V4 v snahe pomôcť východnému susedovi v náročnej transformačnej etape. Podujatia sa zúčastnili aj experti Ministerstva vnútra s prezentáciou slovenských skúseností s decentralizáciou, ktorá bola iniciovaná po páde komunistického režimu a realizovaná primárne v rokoch 1998-2005. 

Realizácia decentralizácie je nevyhnutnou súčasťou modelu efektívne a moderne fungujúcej verejnej správy a posilnenia miestnej demokracie, preto bola kľúčovou témou prezentácií zástupcov slovenskej, českej, poľskej a maďarskej delegácie. Rozdelenie právomocí medzi centrálnou vládou a nižšími úrovňami riadenia ako aj medzi štátnou správou a samosprávou má zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb, eliminovať regionálne disparity a do popredia dať občana a jeho potreby. „Decentralizácia, ktorá prebehla na Slovensku, súvisela s reformovaním viacerých oblastí verejnej správy – či už školstva, financií, sociálnych služieb a daní, preto pri koncipovaní takejto reformy na Ukrajine je potrebné mať jasnú víziu a stratégiu, podporu z národnej úrovne (nadrezortný prístup) a v neposlednom rade dobrý manažment, ktorý disponuje silným koordinačným mandátom a právomocami. Primárne je pochopiť situáciu a okolnosti v danom štáte a v tomto kontexte zvážiť rozsah kompetencií, ktoré sa majú presunúť na miestnu a regionálnu úroveň,“ uviedla Monika Filipová, vedúca oddelenia miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov MV SR. Decentralizácia mala na Slovensku nielen lokálny význam vo forme rozdelenia kompetencií a politickej moci ale aj medzinárodný prínos, nakoľko zrealizované kroky napomohli SR priblížiť sa k európskemu štandardu a pripraviť sa na vstup do EÚ ako aj do medzinárodných organizácií.

Okrem decentralizácie bude transformačná pomoc krajín V4 poskytovaná Ukrajine aj v oblastiach rozvoja občianskej spoločnosti a nezávislých médií, regulácie podnikateľského prostredia či v segmente energetickej efektívnosti. Výmenu informácií a skúsenosti v týchto témach iniciovalo slovenské predsedníctvo V4 pod organizačným dohľadom poľského Fondu solidárnosti.

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz