Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2024, nedeľa
 

Informácie o štátnych hraniciach SR prístupné pre verejnosť

06. 05. 2013

vlajka-slovenska

Údaje o štátnych hraniciach Slovenskej republiky sú pre širokú verejnosť prístupnejšie. Prostredníctvom nového verejne prístupného Informačného systému Štátne hranice (ISŠH) (http://www.vs.sk/issh) je možné bezplatne prezerať hraničné mapy, popisy štátnych hraníc, údaje o hraničných znakoch, ich fotografie a ďalšie informácie o aktuálnom priebehu a vyznačení štátnych hraníc SR.

 Priebeh a vyznačenie štátnych hraníc ustanovujú medzinárodné zmluvy. Súčasťami týchto zmlúv sú hraničné dokumentárne diela obsahujúce najmä hraničné mapy, popisy priebehu hraničnej čiary, zoznamy súradníc hraničných bodov a hraničných znakov, prípadne zoznamy hraničných vodných tokov, hraničných ciest a hraničných priekop. Objem hraničného dokumentárneho diela závisí od dĺžky štátnej hranice, medzinárodne dohodnutej formy dokumentov a množstve a forme obsiahnutých údajov. Údaje o štátnych hraniciach a kópie hraničných dokumentov v analógovej forme ministerstvo doteraz poskytovalo záujemcom z oblasti štátnej správy resp. fyzickým osobám (napr. študijné účely) len v sídle odboru správy štátnych hraníc v Bratislave.

"V snahe o efektívny výkon správy štátnych hraníc ako aj sprístupnenie údajov o štátnych hraniciach širokej verejnosti ministerstvo vnútra  sprevádzkovalo od 1. mája  Informačný systém štátnych hraníc SR, v ktorého verejnej časti je sprístupnený platný stav hraničných dokumentárnych diel spolu s ďalšími doplňujúcimi informáciami,“ informoval riaditeľ odboru správy štátnych hraníc Sekcie verejnej správy MV SR Ing. Peter Šlahor.

 Na jednom mieste tak možno nájsť napr. nové ortofotomapy slovensko-ukrajinskej štátnej hranice spolu so „staručkými“, hoci dodnes platnými, hraničnými mapami z čias Trianonskej zmluvy. Prostredníctvom tejto elektronickej služby je možné bezplatne vyhľadať, prezrieť a  vo formáte PDF uložiť hraničnú mapu, popis štátnej hranice alebo zistiť zemepisné súradnice (ETRS89) hraničného bodu alebo hraničného znaku. V mnohých prípadoch je k dispozícii aj fotografia konkrétneho hraničného znaku, pričom databáza bude postupne dopĺňaná o nové a aktuálne fotografie. Zemepisné súradnice bodov štátnych hraníc sprístupňuje v súčasnosti ISŠH len v generalizovanej forme (zaokrúhlené). Presné geodetické súradnice, dostupné v niektorom zo súradnicových systémov: ETRS89, S-JTSK, S-42/83, M34°- Gauss-Krüger, stereografický, možno získať na vyžiadanie po uhradení príslušného správneho poplatku.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz