Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

K problematike obchodovania s ľuďmi experti rezortu vnútra vyškolili už tri stovky pracovníkov

04. 08. 2014

obchodovanie s ľuďmi

Keďže obchod s ľuďmi je celosvetovo tretím najvýnosnejším nelegálnym obchodom a dotýka sa aj našej krajiny, Ministerstvo vnútra SR v tejto oblasti aktívne školí pracovníkov štátnych inštitúcií, špecialistov pre prácu s rómskymi komunitami i policajných špecialistov.

Vďaka projektu "Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych  komunít a rozvoj referenčného mechanizmu", ktorý realizujeme s podporou Európskej komisie, bolo vyškolených už vyše 300 ľudí z rôznych cieľových skupín. Školenia prebiehali od februára do júna 2014 a cieľom bolo orientovať sa na subjekty pracujúce s rómskymi komunitami. Práve z tohto dôvodu boli medzi účastníkmi referenti špecialisti pre prácu s rómskymi komunitami, terénni sociálni pracovníci, zamestnanci úradov práce sociálnych vecí a rodiny a inšpektorátov práce a mimovládne organizácie.

Pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR ako aj odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra poskytli účastníkom školení rozšírené poznatky v oblasti obchodovania s ľuďmi, rovnako ako aj možnosť zapojenia sa do referenčného mechanizmu tak, aby sa obetiam obchodovania s ľuďmi poskytla adekvátna pomoc a uľahčilo sa odhaľovanie tohto trestného činu. Vzhľadom k aktuálnosti tejto témy sa v júni 2014 školenia zúčastnili aj regionálni pracovníci Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

Problematika obchodovania s ľuďmi tvorí aj integrálnu súčasť prípravy konzulárnych pracovníkov pred ich vyslaním do zahraničia. Preškolenie k obchodovaniu s ľuďmi prebieha v pravidelných polročných intervaloch.

V spolupráci s Ministerstvom obrany SR sa problematika obchodovania s ľuďmi zaradila do pravidelného cyklu prípravy príslušníkov ozbrojených síl vysielaných na misie do zahraničia. Pilotné školenie prebehne v mesiaci september 2014. Zároveň pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality ad hoc prednášajú aj pre chovancov detských domov, ktorí tvoria rizikovú skupinu s ohľadom na obchodovanie s ľuďmi.

V súčasnosti prebiehajú rokovania so zástupcami Justičnej akadémie SR ohľadom zakomponovania rozšírenia poznatkov sudcov a prokurátorov aj v oblasti obchodovania s ľuďmi aj za účelom zvýšenia citlivosti v prípadoch obchodovania s ľuďmi. Osveta verejnosti bola v prvom polroku 2014 zabezpečená aj prezentáciou problematiky na najväčšom veľtrhu práce – JOB EXPO 2014, ktorý sa konal v mesiaci apríl 2014 v Nitre.

V prípade otázok pred vycestovaním je možné svoje otázky konzultovať aj s odborníkmi na bezplatnej Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, ktorá je prevádzkovaná s podporou spoločnosti Slovak Telekom.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz