Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Kabinet schválil národnú stratégiu európskeho integrovaného riadenia hraníc do roku 2026

07. 12. 2022

logo EÚ

Národná  stratégia  európskeho integrovaného riadenia hraníc na roky 2023 až 2026, ktorú v stredu 7. decembra 2022 na návrh ministra vnútra SR Romana Mikulca schválila vláda,  nadväzuje  na predchádzajúci dokument pre obdobie rokov  2019-2022. Pre nasledujúce 4 roky stanovuje nové úlohy, ktoré bude musieť Slovenská republika plniť v tejto oblasti.  

Pre monitorovanie, koordináciu a aktualizáciu plnenia jednotlivých úloh vznikol aj riadiaci výbor pre implementáciu európskeho integrovaného riadenia hraníc, v ktorom budú mať zastúpenie rezorty vnútra, financií, zahraničných vecí, práce a sociálnych vecí, ako aj úradu na ochranu osobných údajov.

Súčasťou stratégie je harmonogram 79  úloh, na realizáciu ktorých bude treba v nasledujúcich 4 rokoch vynaložiť viac ako 31 mil. eur z rozpočtu ministerstva vnútra a z eurofondov.   

V oblasti kontroly hraníc sa ráta so stabilizáciou personálneho stavu hraničnej a cudzineckej polície a obmenou jej materiálno-technického vybavenia. Takisto sa plánuje  nasadenie najmodernejších technológií pri hraničnej kontrole a hraničnom dozore.  

Slovensko by malo v budúcnosti  zvýšiť vysielanie expertov na operačné aktivity organizované agentúrou Frontex a výraznejšie personálne prispievať do Stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže,  či aktívne sa zapájať do medzinárodných aktivít orientovaných na boj proti nelegálnej migrácii.

Zintenzívnenie spolupráce s krajinami pôvodu nelegálnych migrantov a predvídanie rizikových situácií v oblasti prevádzačstva a obchodu s ľuďmi je jedna z kľúčových úloh stratégie.

Dôraz je kladený aj na vzdelávanie policajtov služby hraničnej a cudzineckej polície /aj formou e-learningu/, zamerané napríklad aj na vyhľadávanie informácií z otvorených zdrojov. Vyžaduje sa tiež zvýšiť u policajtov  úroveň komunikácie v anglickom jazyku.  Požiadavkám aplikačnej praxe Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ by sa mali prispôsobiť aj učebné osnovy policajných škôl.

Európske integrované riadenie vonkajších hraníc patrí medzi základné politiky EÚ, na napĺňanie jeho cieľov bola v roku 2016 zriadená Európska pohraničná a pobrežná stráž. Povinnosť mať vypracovanú národnú stratégiu tohto typu vyplýva z nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži . Členské štáty EÚ majú vypracúvať  národné stratégie v úzkej spolupráci so  všetkými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za riadenie vonkajších hraníc a návrat.

Stratégia vypracovaná na národnej úrovni SR zohľadňuje výsledky schengenských hodnotení, úlohy vyplývajúce z európskej a národnej právnej úpravy a posudzovania zraniteľnosti krajiny  realizované agentúrou Frontex.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz