Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Kabinet schválil návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby

06. 11. 2019

ifo-ilustr

Vláda SR v stredu 6. novembra 2019 schválila návrh zákona o základných idenfikátoroch fyzickej osoby z dielne Ministerstva vnútra SR, ktorým sa zavádza systém nových identifikátorov fyzických osôb. Po schválení poslancami Národnej rady SR by mal začať platiť od 1. apríla 2020.

Tento zákon upravuje dve skupiny identifikátorov. Prvá rieši náhradu súčasných rodných čísel bezvýznamovým identifikátorom fyzických osôb /BIFO/.

Rodné čísla máme v Slovenskej republike zavedené od roku 1954. Za tridsať rokov, teda v roku 2053 sa vyčerpajú všetky možné varianty rodných čísel a my sme preto mysleli už teraz na to, ako a čím ich nahradíme. Pôjde o postupný proces, počas najbližších desiatich rokov budú platiť rodné čísla, ako aj BIFO," uviedla ministerka vnútra SR Denisa Saková.

V záujme minimalizácie dopadov zavedenia tohto systému na občanov sa ustanovuje    desaťročné prechodné obdobie, počas ktorého sa bude na občianskych preukazoch, cestovných pasoch a matričných dokladoch uvádzať popri rodnom čísle aj BIFO, pričom platnosť dokladov ostane zachovaná, t. j. počas prechodného obdobia bude možné rovnocenne využívať oba uvedené identifikátory. Uplynutím prechodného obdobia sa rodné čísla prestanú používať.  Prechodné obdobie bude taktiež slúžiť na zabezpečenie implementácie zmien v identifikácii fyzických osôb do aplikačnej praxe a na zosúladenie a zabezpečenie kompatibility informačných systémov verejnej správy s požiadavkami novej právnej úpravy základných identifikátorov fyzickej osoby," podčiarkla Denisa Saková.

Novo zavádzaný BIFO identifikátor je bezvýznamový, čo znamená, že v porovnaní s rodným číslom z identifikátora už nebude možné odvodiť ďalšie osobné údaje ako pohlavie osoby, dátum narodenia či vek osoby. Prijatím uvedeného návrhu zákona sa zároveň zabezpečí odstránenie duplicít, ktoré vyplývajú z používania rodných čísel, čo znamená, že už nebude možné, aby dve osoby mali totožné základné identifikátory. Odstráni sa tak cca 32 000 duplicitných osôb. Zavedením BIFO sa rovnako odstránia nesprávne identifikátory /v súčasnosti pri cca 6 500 osobách/, pretože všetky identifikátory budú generované v centrálnom informačnom systéme. Pre nový systém identifikátorov neplatí časové obmedzenie pri generovaní nových identifikátorov, čiže kombinácia čísel je nevyčerpateľná.

Druhá skupina identifikátorov bude využívaná pri elektronickej komunikácii medzi orgánmi verejnej moci, ktoré o tento systém prejavia záujem – tzv. sektormi. Tieto budú na identifikáciu osôb používať sektorové identifikátory fyzickej osoby /SIFO/. SIFO zavádza vyššiu právnu ochranu osôb tým, že zabraňuje zneužitiu osobných údajov pri prípadnom získaní údajov z rôznych rezortov. SIFO nemení spôsob komunikácie medzi rezortmi a anonymizuje osobu, ktorej dáta sú predmetom komunikácie pri prípadnom úniku údajov o občanoch.

Po zavedení SIFO občan nezaregistruje žiadnu zmenu, pri komunikácii s úradmi bude stále používať rovnaké údaje, ktoré sú, resp. budú uvedené na občianskom preukaze, teda rodné číslo, resp. BIFO, meno, priezvisko, atď.," prízvukovala ministerka vnútra SR. Rovnako tak po implementácii SIFO nebude mať úradník žiadne povinnosti navyše, celá komunikácia a funkčnosť bude realizovaná „na pozadí" bez akýchkoľvek zmien v jeho práci.

Viac o budovaní Informačného systému IFO

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz