Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Kampaň "Bez nenávisti na internete" už spustená

21. 05. 2013

I. viceprezident Policajného zboru Milan Lučanský a štátny tajomník MŠVVaŠ SR Štefan Chudoba

Kampaň Rady Európy Bez nenávisti na internete (NO HATE SPEECH MOVEMENT) je určená najmä mladým ľuďom, ktorí sú dennodenne v kontakte s internetom. Hlavným cieľom kampane je zvýšiť angažovanosť a povedomie mladých ľudí v oblasti boja proti nenávistnému vyjadrovaniu na internete, ktoré sa v posledných rokoch rozmáha, a tiež vybaviť mladých ľudí a mládežnícke organizácie kompetenciami, ktoré sú potrebné na rozpoznanie takýchto porušení ľudských práv. Kampaň je zameraná na dodržiavanie dôstojnosti, rovnosti a ľudských práv.

Slovenská republika sa symbolicky v Európsky deň boja proti homofóbii v piatok 17. mája 2013 oficiálne zapojila do kampane Bez nenávisti na internete. Záštitu nad kampaňou, ktorá sa realizuje v období rokov 2013 – 2014, prevzal odbor mládeže a komunitárnych programov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky. Na podnet Rady Európy bol zriadený Národný výbor kampane, ktorý sa v slovenských podmienkach volá „Bez nenávisti na internete.“ Členmi výboru sú predstavitelia štátnych a mimovládnych organizácii zapojených do realizácie kampane v SR. 

Téma nenávistných prejavov na internete je vysoko aktuálna aj pre políciu, ktorá sa v praxi stretáva s rôznymi prejavmi nenávisti, ako napr. upútanie pozornosti, následná provokácia prostredníctvom „chatu“, osobných stránok, blogov, prezentácia nenávistných názorov a útokov na sociálnych sieťach alebo internetových stránkach, kde sú zverejňované videá, fotografie a symboly extrémistických hnutí či skupín, ktoré potláčajú základné ľudské práva a slobody. Ako zdôraznil I. viceprezident Policajného zboru Milan Lučanský: „Spomínané prejavy nenávisti v priestore internetu sú veľmi nebezpečné, pretože v niektorých prípadoch môžu viesť až k fyzickému násiliu voči osobám, ktoré sú predmetom takejto nenávisti“. Policajný zbor preto venuje takýmto prípadom zvýšenú pozornosť a od začiatku tohto roka zaevidoval 29 skutkov súvisiacich s nenávisťou na internete. Na všetkých základných útvaroch v rámci okresných riaditeľstiev sú dokonca určení policajti na vyšetrovanie takýchto trestných činov. „Kyberpriestor nepozná hranice a extrémisti svoje myšlienky šíria prostredníctvom internetu nekontrolovateľne po celom svete, preto má kampaň opodstatnenie“, zdôraznil  Milan Lučanský.

"Ak mám porovnať kampane jednotlivých štátoch Rady Európy, Slovensko je jedna z najaktívnejších krajín a je príkladom pre ostatných. Za jeden stôl sa posadili štátne inštitúcie aj organizácie neziskového sektora a spoločne koordinujú svoju osvetovú činnosť, ale aj legislatívne návrhy, všetko pod červeným logom srdca," povedal Miroslav Drobný, prezident eSlovensko (Zodpovedne.sk, OVCE.sk) a národný koordinátor kampane Rady Európy.

Spustenie kampane 17. mája 2013 paralelne prebiehalo v 2 mestách – v Bratislave a Žiline. V Bratislave v rámci známeho festivalu v Mlynskej doline a v Žiline pri príležitosti konania finálového zápasu Majstrovstiev Európy U 17. Dobrovoľníci partnerských organizácii priamo počas akcií propagovali kampaň prostredníctvom propagačných materiálov či súťaží pre deti a mládež. Z odštartovania kampane na Slovensku sa tiež pripravuje krátky videodokument, ktorý bude zverejnený na internete na webstránke www.beznenavisti.sk a na facebooku pod názvom Kampaň bez nenávisti.

Kampaň Bez nenávisti na internete bude počas roka realizovaná ONLINE formou, prostredníctvom nástrojov pripravených Radou Európy, ako sú online vzdelávania pre mladých, príručky pre základné a stredné školy a aktívna propagácia kampane za využitia sociálnych sietí.

OFFLINE forma sa bude realizovať prostredníctvom množstva atraktívnych aktivít, ako sú participácia na letných festivaloch, orientácia na boj proti nenávistnému vyjadrovaniu na športoviskách, súťaže o najlepšie video, kresbu, príbeh na danú tému, školenia a tréningy pre bloggerov a moderátorov internetových platforiem so zapojením širokej mládežníckej verejnosti.

Súčasťou kampane bude aj výskum zameraný na prejavy intolerancie na internete, ktorého výsledky budú prezentované na hodnotiacej konferencii v  júni 2014.
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz