Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Kandidujúce politické subjekty môžu delegovať členov do volebných komisií do 21. augusta

28. 07. 2023

volby3

Každá politická strana a koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, má oprávnenie najneskôr do 21. augusta delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií. Vo voľbách do Národnej rady SR kandiduje spolu 25 politických subjektov.

Oznámenie o delegovaní do okrskovej volebnej komisie doručuje politický subjekt starostovi obce, primátorovi mesta alebo starostovi mestskej časti, v prípade okresnej volebnej komisie prednostovi okresného úradu.

Kandidujúce politické subjekty prostredníctvom delegovaných zástupcov vo volebných komisiách vykonávajú kontrolu nad volebným procesom. Pre parlamentné voľby bude vytvorených spolu 5 996 okrskových volebných komisií, ktoré budú zabezpečovať správny priebeh hlasovania a sčítavanie hlasov. Fungovať bude tiež 49 okresných volebných komisií.

Rovnako majú politické subjekty oprávnenie do 21. augusta delegovať člena a náhradníka do volebných komisií pre voľbu poštou. Počet osobitných volebných okrskov bude známy 10. augusta, teda deň po tom, ako sa ukončí možnosť registrácie pre voľbu poštou. 

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní, ktoré sa uskutoční najneskôr do 8. septembra, určí zo všetkých členov svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu.

Členovia okrskových volebných komisií nemôžu vstupovať s voličom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. Povinní sú tiež zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov, čomu prispôsobia aj svoje konanie a  oblečenie.

Okrsková aj okresná volebná komisia musí mať najmenej 5 členov, v prípade, že sa jej počet členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce, respektíve prednosta. Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok pre voľbu poštou musí mať najmenej 9 členov. Ak sa jej počet zníži a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Každá okrsková a okresná volebná komisia má okrem toho tiež zapisovateľa.

Za výkon funkcie v okresnej a okrskovej volebnej komisii je stanovená odmena. Člen komisie má nárok na odmenu v sume 62,20 eura, predseda komisie v sume 80,86 eura a zapisovateľ komisie v sume 77,75 eura.

Podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií vrátane vzorov oznámení o delegovaní sú zverejnené na webovom sídle MV SR: https://www.minv.sk/?nr23-info2.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz