Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Katastrálny odbor Okresného úradu v Senci získal ocenenie Úradnícky čin roka

28. 11. 2019

uradnicky-cin-roka-ilustr

V utorok 26. novembra 2019 prevzal vedúci katastrálneho odboru Okresného úradu Senec Ing. Peter Urcikán v mene Okresného úradu Senec ocenenie Úradnícky čin roka. Ide o ocenenie za zlepšovanie verejných služieb na Slovensku.V rámci reformného procesu ESO došlo k integrácii vybraných úsekov miestnej štátnej správy pod okresné úrady. Katastrálne odbory neboli výnimkou a dnes sú ich pracoviská neoddeliteľnou súčasťou diapazónu služieb poskytovaných v rámci klientskych centier.

Klientske centrá sa budujú ako miesta prvého kontaktu občana s orgánmi štátu tak, aby sme vytvorili komfortný, moderný a funkčný priestor pre občanov a podnikateľov v rámci úradov, ktorý im umožní jednoduchý, efektívny a rýchly prístup k službám štátu „pod jednou strechou“.

Aj s podporou projektu OP Efektívna verejná správa  sa mapujú a optimalizujú procesy, kde jedným z faktorov je zdieľanie najlepších skúseností a ich implementácia v podmienkach štátnej správy na Slovensku. Cieľom je postupné odbúravanie neprimeranej administratívnej záťaže a zefektívňovanie procesov realizovaných štátnymi inštitúciami za využitia moderných informačno-komunikačných technológií.

Katastrálny odbor Okresného úradu Senec patrí medzi najvyťaženejšie katastrálne odbory na Slovensku, a to najmä z dôvodu obrovského priemyselného rozvoja a stavebného boomu na danom území.

O vyťaženosti katastra svedčia jednak počty návštev daného úradu zo strany klientov a štatistické údaje zaznamenané v informačnom systéme ÚGKK SR. Katastrálny odbor Okresného úradu Senec vykazuje v absolútnych číslach najvyššie výkony v prepočte na pracovníka v porovnaní s celoslovenským priemerom. Priemerný počet vkladov na 1 zamestnanca za mesiac je vo výške  28,1, celoslovenský priemer je na úrovni  15,5. Priemerný počet listín na 1 zamestnanca za mesiac  je 52,8, kým celoslovenský priemer je 34,5. Priemerný počet úradne overených geometrických plánov je viac ako dvojnásobne  vyšší než celoslovenský priemer. A aj napriek enormnému zaťaženiu sa senecký kataster môže pochváliť nižším počtom opráv na zamestnanca ako je celoslovenský priemer.

Šéf seneckého katastra Peter Urcikán

V roku 2018 popri enormnej zaťaženosti zápasil katastrálny odbor aj s personálnymi problémami, čo spôsobilo sklz približne 850 nevybavených podaní, resp. vybavených po lehote. Tento výnimočný stav nastal po prvý raz od integrácie miestnej štátnej správy a vzniku Okresného úradu Senec v októbri 2013. Na podnet vedúceho katastrálneho odboru sa prijal celý súbor opatrení v rámci  oceneného  projektu na odstránenie vzniknutého sklzu vo vybavovaní podaní,  čo sa do konca roku podarilo. V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR bol dohodnutý systém ohodnocovania práce zainteresovaných pracovníkov projektu pri plnení mimoriadnych služobných úloh. Na seneckom katastri sú dnes aj vďaka realizovanému projektu vytvorené podmienky na udržateľnosť vybavovania všetkých podaní v zákonom stanovených lehotách.

Cieľom bolo vytvoriť na pracovisku nielen finančnú motiváciu, ale aj čo najlepšie podmienky pre prácu na tomto projekte, pričom hovoríme aj o pravidelnom morálnom hodnotení pracovníkov pri plnení mimoriadnych úloh na poradách vedúceho katastrálneho odboru a prednostu OÚ Senec," povedal prednosta okresného úradu Senec Martin Doboš.

Okresný úrad Senec  uplatňuje proklientsky prístup celým radom ďalších  opatrení:

  • katastrálny odbor, ako aj všetky ostatné odbory Okresného úradu Senec, vytvoril špeciálny manuál pre supervízorov klientskeho centra, ktorý obsahuje základné informácie poskytované supervízormi a uľahčuje klientom orientáciu pri vybavovaní podaní a tým aj skracuje dobu čakania na vybavenie,
  • katastrálny odbor Senec ako jeden z mála vykonáva plombovanie listín priamo pri podaní (zákonná lehota je 24 hodín), čo umožňuje klientovi vybrať si zaplombovaný LV na počkanie a ušetrí mu jednu návštevu úradu,
  • webová stránka okresného úradu je neustále aktualizovaná, poskytuje informácie, vzory, tlačivá, postupy pri riešení životných situácií (časť z nich vytvorili samotní zamestnanci),
  • vyvolávací systém je v spolupráci s MV SR operatívne prispôsobovaný špecifickým potrebám fungovania klientskeho centra,
  • operatívne vyhodnocujeme podnety klientov a prijímame opatrenia na zlepšovanie kvality poskytovaných služieb aj  v spolupráci s MV SR,
  • klientske centrum má vybudovaný bezbariérový prístup,
  • informačné materiály sú k dispozícii aj v jazyku národnostnej menšiny. 

Katastrálny odbor Okresného úradu Senec bude slúžiť ako príklad dobrej praxe pre ďalšie proklientske pracoviská a nadobudnuté skúsenosti, ktoré sa osvedčili, chceme prenášať v rámci ďalších odborov okresných úradov na Slovensku,“ povedal generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR Adrián Jenčo.

 „Veľmi ma teší, že reformný proces ESO, ktorý dlhodobo implementujeme, postupne prináša pozitívne výsledky, ktoré občania výrazne pociťujú a uľahčujú im život. V nastolenom trende chceme pokračovať a služby štátu zlepšovať tak, aby návšteva úradu nebola pre občanov stresujúca, ale aby svoje požiadavky voči štátnym inštitúciám vybavili rýchlo a jednoducho,“ zhodnotila ministerka vnútra Denisa Saková.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz