Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Klientske centrá má aj Hlohovec a Žarnovica

10. 04. 2015

Hlohovec

Za účasti predsedu vlády Roberta Fica a podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka boli  9. a 10. apríla slávnostne otvorené ďalšie klientske centrá v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. V prvej fáze reformy ESO boli v Hlohovci a Žarnovici zriadené okresné úrady pre výkon agendy miestnej štátnej správy pre občanov daného okresu. V druhej fáze vládneho programu zriadilo Ministerstvo vnútra SR klientske centrá,  v ktorých si na jednej adrese v okresnom meste vybavia občania väčšinu agendy so štátnou správou. 

Pred 1. októbrom 2013 sa v Hlohovci nachádzali detašované pracoviská Obvodného úradu životného prostredia Trnava a Správa katastra Hlohovec (patriaca pod Katastrálny úrad Trnava). Za väčšinou agendy štátnej správy preto Hlohovčania cestovali do 25km vzdialenej Trnavy. V priestoroch Okresného úradu na Jarmočnej 3 vzniklo integrovaním existujúcich a nových odborov klientske centrum štátnej správy. Obyvatelia okresu Hlohovec si teraz na jednej adrese v centre mesta vybavia svoje úradné záležitosti v odboroch starostlivosti o životné prostredie, katastra ako aj na novozriadených pracoviskách odborov živnostenského podnikania, všeobecnej vnútornej správy (osvedčovanie listín a overovanie podpisov), lesného a pozemkového odboru ako aj odboru dopravy a pozemných komunikácií, ktorý funguje v mode inteligentnej podateľne. V budove na Jarmočnej 3 v Hlohovci sídli okrem okresného úradu s klientskym centrom aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj Sociálna poisťovňa. Rezort vnútra aktuálne vedie rokovania s predstaviteľmi Centra právnej pomoci, ktoré by tiež malo svoje služby poskytovať v priestoroch klientskeho centra.

Rovnako v prvej fáze reformy ESO bol zriadený aj Okresný úrad Žarnovica. Pred 1. októbrom 2013 v meste boli občanom v Žarnovici k dispozícii detašované pracoviská odboru všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, pozemkového a lesného odboru ako aj oddelenia dokladov a dopravný inšpektorát. Kvôli ostatným agendám štátnej správy Žarnovičania cestovali do 25km vzdialeného Žiaru nad Hronom. V priestoroch úradu na druhom a treťom poschodí na Bystrickej 467/53 bolo 10. apríla slávnostne otvorené klientske centrum pre potreby občanov okresu Žarnovica. Tvoria ho pracoviská okresného dopravného inšpektorátu a oddelenia dokladov, odboru živnostenského podnikania, pozemkového a lesného odboru, odboru starostlivosti o životné prostredie, katastra a odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii vo forme inteligentnej podateľne. Na danej adrese v Žarnovici sídli aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa  a Všeobecná zdravotná poisťovňa. 

Na klientskych centrách je možné uhrádzať správne poplatky prostredníctvom elektronického platobného systému eKolok a  požiadať o výpis z Obchodného registra. Podnikateľská verejnosť môže takisto využiť služby poradcu pre elektronický kontraktačný systém pre obchodovanie so štátom (tzv. elektronické trhovisko).

Slávnostné otvorenie klientskeho centra v Hlohovci - predseda vlády Robert Fico, podpredseda vlády Robert Kaliňák a prednosta OU Hlohovec Peter Spál

 Slávnostné otvorenie klientskeho centra v Žarnovici - predseda vlády Robert Fico, podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, prednosta OU Štefan Balko a primátor mesta Kamil Danko

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz