Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Klientske centrá štátnej správy aj v Novom Meste nad Váhom a Myjave

23. 01. 2015

Slávnostné otvorenie KC pri OU Myjava

Rezort vnútra pokračuje v otváraní klientskych centier, na ktorých si občania v danom okrese vybavia na jednom mieste integrovanú agendu štátnej správy. V poradí 21. a 22. klientske centrum bolo ako praktický výsledok jednej z najväčších reforiem miestnej štátnej správy ESO pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica slávnostne uvedené do oficiálnej prevádzky v mestách Nové Mesto nad Váhom a Myjava. 

V rámci Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom vzniklo klientske centrum zintegrovaním odborov špecializovanej štátnej správy do uceleného pracoviska, kde občania na jednom poschodí nájdu odbory živnostenského podnikania, všeobecnej vnútornej správy, pozemkového a lesného odboru, odboru životného prostredia, katastra ako aj odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

Pre obyvateľov Myjavy a okolia priniesla reforma ESO obnovenie činnosti okresného úradu k 1. októbru 2013,  a tak občania už nemusia za svojimi požiadavkami cestovať do 24km vzdialeného Nového Mesta nad Váhom. V piatok 23. januára 2015 bolo slávnostne uvedené do oficiálnej prevádzky aj klientske centrum pri Okresnom úrade Myjava. V tomto klientskom centre je zastúpená integrovaná štátna správa s agendami: vybavovanie dokladov a dopravný inšpektorát, živnostenské podnikanie, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor, kataster a odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

Vybudovaním týchto jednotných pracovísk pri okresných úradoch sa štátna správa priblíži k občanovi, ktorý si zároveň vybaví svoje požiadavky rýchlejšie a lacnejšie. „V dôsledku opatrení reformy ESO sa nám v Novom Meste nad Váhom podarilo dosiahnuť úspory v hodnote 11.600  EUR/ rok a v Myjave 15.850 EUR/rok,“ uviedol na slávnostnom otvorení klientskych centier podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák. 

Na klientskych centrách môžu občania využiť aj elektronicky platobný systém (eKolok), konzultačné služby v oblasti EKS (elektronický kontraktačný systém, štátny e-bay), ako aj nové služby ako vydávanie výpisov z Obchodného registra a fotokópií z Registra účtovných závierok. 

Podstatou reformy verejnej správy ESO je zefektívniť, zlacniť a zmodernizovať výkon štátnej správy pre občana. V súčasnosti realizuje rezort vnútra procesy v rámci reformy v technicko-logistickej rovine (vytvorenie integrovanej siete miestnej štátnej správy a oddelenie kontaktného miesta pre občana vo forme min. 1 pracoviska v závislosti od veľkosti okresu). Optimalizácia výkonu, procesov a štruktúr štátnej správy je v štádiu prípravy a bude realizovaná ako dlhodobý proces s cieľom zabezpečiť občanovi pohodlné, rýchle a lacnejšie služby.   

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz