Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Komunitné centrum v Družstevnej pri Hornáde

18. 09. 2019

druzstevna-pri-hornade

V obci Družstevná pri Hornáde v stredu 18. septembra 2019 slávnostne otvorili Komunitné centrum. Komunitné centrá majú obyvateľom sprístupniť sociálne služby, rozvíjať komunitnú prácu a tak zaviesť pozitívne zmeny v obciach, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity. Stretávať sa v nich môžu rodiny s deťmi, nezamestnaní, seniori, ale najmä dospievajúca mládež.

„Komunitnými centrami dávame mladým rodinám nádej a predovšetkým deťom budúcnosť. Je to miesto, kde sa naučia zmysluplne nakladať so vzácnou komoditou, akou voľný čas je a urobiť ďalší krok v procese harmonizácie vzájomného spolunažívania obyvateľov v obci,"povedala ministerka vnútra Denisa Saková.

Centrum otvorili starosta obce Ján Juhás so splnomocnencom Ábelom Ravaszom

V centre budú realizované vzdelávacie aktivity ako predškolská výchova, doučovanie detí školského veku, kurzy finančnej gramotnosti a iné kultúrne aktivity, ktoré majú cieľ, zapojiť znevýhodnené skupiny do bežného života.  

Som veľmi rád, že sme v našej obci mohli vybudovať za pomoci prostriedkov z eurofondov Komunitné centrum. Jeho výstavbou sa obyvateľom obce umožní prístup ku komplexným sociálnym službám, ktorými možno eliminovať ich nepriaznivú životnú situáciu," uviedol starosta obce Družstevná pri Hornáde Ján Juhás.

Centrum otvorili starosta obce Ján Juhás so splnomocnencom Ábelom Ravaszom

V rámci národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít ide o v poradí 62. sprístupnené centrum z celkového počtu plánovaných 150.  Ešte na jeseň by malo byť otvorených ďalších deväť. Tento rok komunitné centrá pribudli napríklad v mestách Nitra, Veľké Kapušany, Humenné a Sečovce.  Od roku 2017 MV SR v režime uvedeného národného projektu podporilo činnosť komunitných centier sumou viac ako 3 169 000 EUR.

Budova centra

Na výstavbu Komunitného centra v obci Družstevná pri Hornáde MV SR poskytlo  dotáciu v rámci výzvy Operačný program Ľudské zdroje v roku 2018 v celkovej výške 236 080 EUR.  Týmto programom prispievame na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier a ďalších 107 projektov vo výške viac ako 28 mil. EUR je v procese realizácie. V najbližšom období bude otvorených päť centier – Michalovce, Bardejov a obce Širkovce, Klenovec a Hencovce podporených sumou viac ako 975 300 EUR.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz