Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Konferencia ministrov Salzburského fóra

26. 04. 2013

Konferencia ministrov Salzburského fóra (SF) sa uskutočnila pod záštitou poľského predsedníctva v SF, ktoré prebieha v 1. polroku 2013. SF je platformou pre dialóg a spoluprácu v oblasti vnútra. Ministerské stretnutie vo Varšave v dňoch 23.-24. apríla 2013, ktorému predchádzalo viacero expertných stretnutí (na tému masových podujatí, ochrany svedka a záchranných systémov), bolo najdôležitejším bodom programu poľského predsedníctva. Stretnutie potvrdilo, že existuje reálny potenciál SF pre presadzovanie záujmov v EÚ ako aj v rámci regiónu. Rokovanie vo Varšave bolo rozdelené na dve hlavné časti. V prvej sa zástupcovia krajín SF zaoberali aktuálnymi problémami EÚ (balík o inteligentných hraniciach, nový viacročný program EÚ pre oblasť vnútra, zlúčenie Europolu a CEPOLu). V druhej časti (za účasti predstaviteľov krajín západného Balkánu a Moldavska) rokovali o posilnení spolupráce proti zneužívaniu prekurzov obsiahnutých v liekoch, nelegálnemu obchodovaniu so zbraňami a o osvedčených postupoch v oblasti civilnej ochrany a záchranných systémov. Na podujatí sa zúčastnil aj predstaviteľ Európskej komisie. Účastníci prijali Spoločnú deklaráciu ministrov SF. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MV SR Jozef Buček (na fotke štvrtý sprava).

 

Účastníci konferencie

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz