Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. máj 2021, nedeľa
 

KORONAVÍRUS

15. 05. 2021

skúmavka s označením Coronavirus

Kde hľadať informácie?

Ministerstvo vnútra sústreďuje informácie o vývoji situácie na tomto mieste, ide o aktualizovaný súhrn správ z rokovaní ústredného krízového štábu a rokovaní vlády, ktoré nájdete aj medzi tlačovými správami.

Informácie ostatných rezortov:

ministerstvo dopravy a výstavby /ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí /ministerstvo zdravotníctva /úrad verejného zdravotníctva /inštitút zdravotnej politiky / ministerstvo hospodárstva /ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny / ministerstvo spravodlivosti / ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

 AKTUALIZOVANÉ PRAVIDLÁ COVID AUTOMATU OD 17. MÁJA

Od soboty 15. mája 2021 už neplatí núdzový stav, to znamená, že sú zrušené obmedzenia týkajúce sa vychádzania a zhromažďovania. Stále však pretrváva  mimoriadna situácia a nezmenili sa ani opatrenia pri vstupe na územie Slovenska zo zahraničia.

Nový COVID automat, ktorý v stredu 12. mája 2021 schválila vláda,  prináša viacero zmien napríklad pre reštaurácie a obchodné domy, ale aj pre fitnescentrá či akvaparky.

Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme, rôzne podmienky  závisia  od stupňa  varovania podľa Covid Automatu.

Zároveň sú stanovené všeobecné podmienky pre prevádzky bez ohľadu na farbu okresu. Podrobnosti upravujú aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Vyhláška k vstupu osôb do prevádzok a priestorov zamestnávateľa je zrušená.

Vláda zároveň schválila novú aktualizáciu okresov podľa COVID automatu.

Čo je COVID Automat? (PDF, 1 MB)

III. stupeň varovania: okres Myjava, okres Sobrance

II. stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Bytča, okres Dolný Kubín, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levoča, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Revúca, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Stará Ľubovňa, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou,

I. stupeň varovania: okres Bratislava I.-V., okres Čadca, okres Detva, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Gelnica, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Šaľa, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen.

COVID automat platný od 17. mája 2021

Podrobnosti o aktuálnych hygienických pravidlách nájdete na stránkach ministerstva zdravotníctva.

Pravidlá pri príchode na Slovensko od 26. apríla: platí 14-dňová izolácia pri príchode z ktorejkoľvek krajiny,  skrátiť si ju môžu zaočkovaní či osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19

Registračné povinnosti

Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska:

Osoby, ktoré od 19. apríla od 6.00 h prídu na Slovensko a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a majú potvrdenie, že

 • absolvovali očkovanie proti COVID-19  mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNTech), pričom od očkovania  uplynulo viac ako 14 dní od podania druhej dávky,
 • absolvovali očkovanie proti COVID-19  vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca), pričom od očkovania uplynuli viac ako štyri týždne od podania prvej dávky,
 • v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 boli zaočkované a uplynulo najmenej 14 dní od podania prvej dávky,
 • prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom potvrdenie nie staršie ako 180 dní,

sú povinné najneskôr pri vstupe na územie SR:

 • zaregistrovať sa na korona.gov.sk/ehranica,
 • mať pri sebe potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín alebo RT_PCR testu nie staršieho ako 72 hodín,
 • podrobiť sa izolácii v domácom či karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia končí v prípade bezpríznakového priebehu dovŕšením 14. dňa alebo obdržaním negatívneho RT-PCR testu. Test možno podstúpiť v prvý deň izolácie, už netreba čakať na 8 dní od nástupu do izolácie. To sa nevzťahuje na osoby, ktoré nedisponujú potvrdením o očkovaní či prekonaní ochorenia - v týchto prípadoch stále platí, že RT-PCR test možno podstúpiť najskôr na 8. deň izolácie.

Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili iné ako vyššie uvedené krajiny:

 • sú povinné nastúpiť do izolácie,
 • izoláciu nemôžu ukončiť bez testovania RT-PCR testom,
 • test možno absolvovať najskôr na 8. deň izolácie.

Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.
Pre všetkých platí povinnosť informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára. Ak ošetrujúceho lekára na Slovensku nemáte, treba informovať miestne príslušného lekára  samosprávneho kraja.

Podrobnosti upravuje aktualizovaná vyhláška ÚVZ SR č. 195/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. (PDF, 315 kB) 

Výnimky z karantény  

Zachované sú výnimky napríklad pre pendlerov, študentov, osoby starajúce sa o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, pre kultúrnu oblasť, spravodajsko-mediálnu produkciu, športovcov v tréningovom procese alebo pre účastníkov profesionálnych športových súťaží a podobne.   

Od 26. apríla 2021 sa upravuje diaľkový limit pre pendlerov zo susedných štátov, a to  z 30 na 100 kilometrov. Po novom sa teda karanténa nebude vzťahovať na osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu a pracujú na území Slovenska do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.

Výnimku z karantény budú mať  od 26. apríla aktiež občania Slovenskej republiky, ktorí žijú na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.

Vo všetkých prípadoch je potrebné predložiť negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu na COVID-19 nie starší ako 7 dní, prípadne ďalšie doklady v zmysle vyhlášky.

Podmienky pre pendlerov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a pracujú na území susedného štátu, sa nemenia.

Výnimky z izolácie a preukazovania sa negatívnym testom platia tiež napríklad pre posádky nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, zástupcov kritickej infraštruktúry, osoby, ktoré potrebujú liečbu či diagnostiku a podobne.  

Pendleri majú nosiť pri sebe vyplnené a zamestnávateľom potvrdené tlačivo o tom, že pracujú na území susedného štátu. Vzor tlačiva je v prílohe vyhlášky.

Podrobnosti upravuje aktualizovaná vyhláška ÚVZ SR č. 195/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR. (PDF, 315 kB) 

Všeobecné výnimky

Možnosť udeľovať individuálne výnimky z karantény na základe žiadosti člena vlády zanikla, pričom týmto spôsobom vydané výnimky stratia platnosť uplynutím 16. mája. 

Namiesto toho vyhláška č. 195/2021  (PDF, 315 kB) definuje najčastejšie prípady, na základe ktorých sa o takéto výnimky žiadalo. Vo vybraných prípadoch žiadatelia musia predložiť negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.

Všeobecná výnimka z karantény tak platí napríklad aj pre tých, ktorí prichádzajú na Slovensko kvôli uzavretiu manželstva alebo na pohreb blízkej osoby. Musia to však preukáyať. Výnimku má aj jedna sprevádzajúca osoba,  pričom všetci potrebujú negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín či RT-PCR test nie starší ako 72 hodín.

Bližšie o všeobecných výnimkách

Vstup na Slovensko bez karantény podmienený súhlasom ministerstva vnútra

Ministerstvo vnútra SR  v zmysle aktuálnej vyhlášky udeľuje súhlas pre vstup bez karanténnej povinnosti:

 • na základe žiadosti súdov či orgánov činných v trestnom konaní,
 • z dôvodu tranzitu, ak tranzit nespadá do všeobecnej výnimky,
 • z dôvodu získania dokladu vydávaného v pôsobnosti MV SR, pričom vstup na tento účel musí byť dôvodný /skončená platnosť dokladu počas trvania mimoriadnej situácie, nevyhnutná výmena dokladu/,
 • z ďalších dôvodov uvedených vo vyhláške.

O súhlas na vstup bez povinnosti karantény z týchto dôvodov môžete požiadať prostredníctvom formulára.

Obdobne poskytujú súhlasy na vstup aj ostatné orgány štátnej správy.

Ak prichádzate na Slovensko letecky, vyplňte formulár ministerstva dopravy

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí od pondelka 7. septembra vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia. Elektronická verzia je na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR

Cestujúci vypĺňajú formulár pri prílete na Slovensko už od februára 2020. Predtým bol prístupný len v papierovej forme a cestujúci ho vypĺňali na palube lietadla. Teraz ho každý cestujúci môže vyplniť v predstihu a pohodlne elektronicky už pred letom. Dostupný je aj v anglickom jazyku.

Európska únia koordinovane upravuje zoznam tzv. bezpečných krajín

Rada EÚ na základe epidemiologickej situácie bude každé 2 týždne aktualizovať zoznam krajín, voči ktorým môžu byť zrušené cestovné obmedzenia. Rozhodovacími kritériami na zaradenie na zoznam sú:

 • incidencia prípadov blízka úrovni priemeru EÚ,
 • stabilný alebo klesajúci trend,
 • celková reakcia krajiny v boji s pandémiou,
 • spoľahlivosť/dôveryhodnosť dát z tretích krajín.

Vybrať krajiny, voči ktorým budú zrušené cestovné obmedzenia, je v kompetencii každého členského štátu. Rozhodnutie, voči ktorým tretím krajinám sa otvorí Slovenská republika, bude prijaté na základe odporúčaní ústredného krízového štábu a konzília epidemiológov.

Bližšie informácie nájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

   Obmedzenia, nariadenia a povinnosti 

Od 9. apríla 2020 sú účinné zmeny v 16 zákonoch v pôsobnosti MV SR upravujúce oblasti  územnej samosprávy, živnostenského podnikania, dokladov, evidencie vozidiel, pobytu cudzincov či priestupkov, a to s cieľom zmierniť dopad na práva obyvateľov SR počas krízového režimu orgánov štátnej správy. 

Vzhľadom na situáciu polícia nedáva pokuty za neplatné technické a emisné kontroly, a urobila opatrenia aj na úseku súkromnej bezpečnosti.  S obmedzeniami treba rátať aj pri návšteve oddelení dokladov a klientskych centier.

  Využívajte e-služby, polícia upustila od sankcií za neplatné doklady či osvedčenia

Pripomíname, že viaceré evidenčné úkony s vozidlami je možné riešiť aj bez potreby osobnej návštevy dopravných inšpektorátoch alebo oddelení dokladov a to prostredníctvom elektronických služieb, čo môže napomôcť k zlepšeniu ochrany zdravia obyvateľstva.

  Krízový štáb 

Na základe uznesenia bezpečnostnej rady vlády zasadá stály krízový štáb, zaoberajúci sa opatreniami na zvládnutie možnej epidémie. Tento štáb má právo navrhnúť vláde vyhlásiť krízový stav a mimoriadnu situáciu. Krízový štáb na svojich pravidelných zasadnutiach vyhodnocuje aktuálnu situáciu a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu občanov Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra SR a všetky kompetentné štátne orgány intenzívne pracujú na adekvátnych bezpečnostno-preventívnych a ďalších opatreniach ako vo vzťahu k obyvateľstvu tak aj k štátnym zložkám. V spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje plán zabezpečenia karantény mesta či obce v prípade vypuknutia epidémie.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz

 

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)