Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2021, streda
 

KORONAVÍRUS

11. 04. 2021

skúmavka s označením Coronavirus

Kde hľadať informácie?

Ministerstvo vnútra sústreďuje informácie o vývoji situácie na tomto mieste, ide o aktualizovaný súhrn správ z rokovaní ústredného krízového štábu a rokovaní vlády, ktoré nájdete aj medzi tlačovými správami.

Informácie ostatných rezortov:

ministerstvo dopravy a výstavby /ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí /ministerstvo zdravotníctva /úrad verejného zdravotníctva /inštitút zdravotnej politiky / ministerstvo hospodárstva /ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny / ministerstvo spravodlivosti / ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Pravidlá a výnimky zo zákazu vychádzania účinné od 12. apríla

Až do nedele 18. apríla 2021 je účinné rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti, ktoré kabinet v stredu 7. apríla 2021 schválil v rámci COVID automatu. Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na 4 stupne varovania.  Aktualizované rozdelenie okresov na základe Covid automatu zverejňuje rezort zdravotníctva každý utorok 

Čo je COVID AUTOMAT (PDF, 1 MB)?

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu platné od pondelka 12. apríla

 • štvrtý stupeň varovania: okres Kysucké Nové Mesto, okres Poprad,
 • tretí stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Krupina, okres Levoča, okres Lučenec, okres Martin, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Poltár, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Senica, okres Snina, okres Stará Ľubovňa, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,
 • druhý stupeň varovania: okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I. – V., okres Brezno, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I. – IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Nitra, okres Piešťany, okres Prievidza, okres Rožňava, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Skalica, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica,
 • prvý stupeň varovania: okres Nové Zámky, okres Zlaté Moravce.

COVID Automat platný od 12. apríla

 Respirátory povinné vo všetkých interiéroch okrem vlastnej domácnosti

Platí povinnosť používať respirátor vo všetkých interiéroch okrem vlastnej domácnostiOkrem respirátora FFP2 možno používať aj respirátory KN95 alebo N95 posúdené podľa európskych požiadaviek. Môžete používať aj iné respirátory, pre ktoré vydal výnimku Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, napríklad tie s označením RFU 02.075. 

Najčastejšie otázky v súvislosti s typom respirátora

Výnimku z nosenia respirátorov majú deti na prvom stupni základnej školy, deti navštevujúce škôlku a podobné zariadenia, autisti, osoby so stredným ťažkým mentálnym či sluchovým postihnutím.

Výnimka sa vzťahuje aj na zamestnancov pri výkone práce zaradenej do III. alebo IV. kategórie vystavených záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, taktiež zamestnanci, ktorým zdravotná pracovná služba potvrdí, že ich pracovné podmienky či spôsob práce neumožňujú používanie respirátora. Naďalej však musia mať prekryté dýchacie cesty rúškom, šálom či šatkou.

V exteriéroch je od 22. marca 2021 opäť povolené mať prekryté horné dýchacie cesty okrem respirátora aj rúškom, šálom alebo šatkou.

Ostatné výnimky a podrobnosti upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 133/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (PDF, 498 kB) (PDF, 498 kB) (PDF, 189 kB), účinná od 22. marca 2021.

Pozitívne testované osoby nesmú opúšťať izoláciu kvôli nákupom v predajniach potravín či drogérie  

Pravidlá pri príchode na Slovensko od 22. marca: platí 14-dňová izolácia pri príchode z ktorejkoľvek krajiny, výnimku už nemajú zaočkovaní, ani osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19

Zoznam tzv. bezpečných krajín je zrušený. Vyplýva to z vyhlášky úradu verejného zdravotníctva č. 130/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (PDF, 498 kB)

Registračné povinnosti

Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska:

 • sú povinné nastúpiť do izolácie,
 • najskôr na 8. deň izolácie môžu absolvovať RT-PCR test
 • v prípade negatívneho výsledku testu sa izolácia končí,
 • ak test nepodstúpia a izoláciu absolvujú bez príznakov, tá sa skončí po 14-tich dňoch.

Osoby, ktoré v posledných 14-tich dňoch navštívili iné ako vyššie uvedené krajiny:

 • sú povinné nastúpiť do izolácie,
 • izoláciu nemôžu ukončiť bez testovania RT-PCR testom,
 • test možno absolvovať najskôr na 8. deň izolácie.

Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.
Pre všetkých platí povinnosť informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára. Ak ošetrujúceho lekára na Slovensku nemáte, treba informovať miestne príslušného lekára  samosprávneho kraja.

Výnimky z karantény od 22. marca 2021

1. Zachované sú výnimky napríklad pre pendlerov do susedných štátoch, študentov, osoby starajúce sa o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, pre kultúrnu oblasť, spravodajsko-mediálnu produkciu, športovcov v tréningovom procese alebo pre účastníkov profesionálnych športových súťaží a podobne.  Pri vstupe bude potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 7 dní, v niektorých prípadoch negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín, resp. negatívny RT-PCR test nie starší ako 71 hodín.

2. Pribudla výnimka z karantény: budú ju mať po odsúhlasení ministerstvom zdravotníctva aj zdravotnícki pracovníci, ktorí prichádzajú na Slovensko zo zahraničia za účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

3. Pendleri  zo vzdialenejších krajín EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Veľkej Británie:

 • pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým alebo RT-PCR testom nie starším ako 48 hodín,
 • najneskôr pri vstupe na územie SR sa musia zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica
 • musia sa sa podrobiť izolácii, ktorá končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu – test však môžu podstúpiť aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. Ak okamžitý test neabsolvujú, po registrácii nastúpia do izolácie (RT-PCR test najskôr na 8. deň, ak je negatívny, izolácia sa končí; bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).

Výnimky z izolácie a preukazovania sa negatívnym testom platia tiež napríklad pre posádky nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, zástupcov kritickej infraštruktúry, osoby, ktoré potrebujú liečbu či diagnostiku a podobne.  

Pendleri majú nosiť pri sebe vyplnené a zamestnávateľom potvrdené tlačivo o tom, že pracujú na území susedného štátu. Vzor tlačiva je v prílohe vyhlášky.

Podrobnosti upravuje  aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 130/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (PDF, 498 kB) (PDF, 498 kB).

Ďalšie výnimky

V ďalších odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnej izolácie udeliť úrad verejného zdravotníctva na základe písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky pre osoby v jeho pôsobnosti.

Ako požiadať o výnimku ministra vnútra?  

Ak prichádzate na Slovensko letecky, vyplňte formulár ministerstva dopravy

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí od pondelka 7. septembra vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia. Elektronická verzia je na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR

Cestujúci vypĺňajú formulár pri prílete na Slovensko už od februára 2020. Predtým bol prístupný len v papierovej forme a cestujúci ho vypĺňali na palube lietadla. Teraz ho každý cestujúci môže vyplniť v predstihu a pohodlne elektronicky už pred letom. Dostupný je aj v anglickom jazyku.

Pri tranzite cez Rakúsko sa vyžaduje tlačivo

Podľa aktuálneho nariadenia rakúskeho ministra zdravotníctva pri prejazde (tranzite) cez územie Rakúska  je potrebné vyplniť nové tlačivo o tranzite. Rakúske orgány odporúčajú tranzitujúcim osobám mať toto tlačivo už vytlačené a vypísané, aby sa predišlo dlhým a zbytočným kolónam na hraničných priechodoch. Kontroly rakúska strana vykonáva náhodne.

Tlačivo pre tranzit cez Rakúsko v nemeckom jazyku (1,1 MB)  
Tlačivo pre tranzit cez Rakúsko v anglickom jazyku (1,1 MB)  

Slovenskí občania musia vyplniť tlačivo, keď sa vracajú domov z inej krajiny a prechádzajú cez rakúske územie. Venovať tomu pozornosť by mali teda dovolenkári, ktorí sa vracajú domov napríklad z Chorvátska alebo Slovinska či iných krajín.

Tlačivo nemusia Slováci vypĺňať, keď do Rakúska vstupujú zo Slovenska. Ak teda idete do Rakúska na výlet alebo na nákupy z nášho územia, táto povinnosť sa na Vás nevzťahuje. Rakúsko považuje Slovensko za bezpečnú krajinu, slovenskí občania pri vstupe do Rakúska zo Slovenskej republiky nemusia predkladať ani negatívny test na COVID-19, ani nemusia ísť do domácej karantény.

Na rakúsko-slovenskej hranici sú  v určitých časových intervaloch vykonávané zdravotné kontroly – meranie telesnej teploty. Na vstupe do Rakúska môže teda dochádzať k zdržaniu.  Vstup do Rakúska zo Slovenskej republiky pre občanov SR je v týchto dňoch možný bez ďalších obmedzení s výnimkou zdržania na cestách kvôli kontrolám.   

 TRANZIT

Odo soboty 20. júna od 06:00 h je občanom členských štátov Európskej únie povolené vykonať tranzit cez územie Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie. Tieto osoby sú povinné prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt.

Európska únia koordinovane upravuje zoznam tzv. bezpečných krajín

Rada EÚ na základe epidemiologickej situácie bude každé 2 týždne aktualizovať zoznam krajín, voči ktorým môžu byť zrušené cestovné obmedzenia. Rozhodovacími kritériami na zaradenie na zoznam sú:

 • incidencia prípadov blízka úrovni priemeru EÚ,
 • stabilný alebo klesajúci trend,
 • celková reakcia krajiny v boji s pandémiou,
 • spoľahlivosť/dôveryhodnosť dát z tretích krajín.

Vybrať krajiny, voči ktorým budú zrušené cestovné obmedzenia, je v kompetencii každého členského štátu. Rozhodnutie, voči ktorým tretím krajinám sa otvorí Slovenská republika, bude prijaté na základe odporúčaní ústredného krízového štábu a konzília epidemiológov.

Bližšie informácie nájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

   Obmedzenia, nariadenia a povinnosti 

Od 9. apríla 2020 sú účinné zmeny v 16 zákonoch v pôsobnosti MV SR upravujúce oblasti  územnej samosprávy, živnostenského podnikania, dokladov, evidencie vozidiel, pobytu cudzincov či priestupkov, a to s cieľom zmierniť dopad na práva obyvateľov SR počas krízového režimu orgánov štátnej správy. 

Vzhľadom na situáciu polícia nedáva pokuty za neplatné technické a emisné kontroly, a urobila opatrenia aj na úseku súkromnej bezpečnosti.  S obmedzeniami treba rátať aj pri návšteve oddelení dokladov a klientskych centier.

  Využívajte e-služby, polícia upustila od sankcií za neplatné doklady či osvedčenia

Pripomíname, že viaceré evidenčné úkony s vozidlami je možné riešiť aj bez potreby osobnej návštevy dopravných inšpektorátoch alebo oddelení dokladov a to prostredníctvom elektronických služieb, čo môže napomôcť k zlepšeniu ochrany zdravia obyvateľstva.

  Krízový štáb 

Na základe uznesenia bezpečnostnej rady vlády zasadá stály krízový štáb, zaoberajúci sa opatreniami na zvládnutie možnej epidémie. Tento štáb má právo navrhnúť vláde vyhlásiť krízový stav a mimoriadnu situáciu. Krízový štáb na svojich pravidelných zasadnutiach vyhodnocuje aktuálnu situáciu a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu občanov Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra SR a všetky kompetentné štátne orgány intenzívne pracujú na adekvátnych bezpečnostno-preventívnych a ďalších opatreniach ako vo vzťahu k obyvateľstvu tak aj k štátnym zložkám. V spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje plán zabezpečenia karantény mesta či obce v prípade vypuknutia epidémie.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz

 

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)