Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Krajský súd v Bratislave právoplatne rozhodol v prospech MV SR v prípade ďalších troch policajtov

26. 03. 2024

paragraf

Mnisterstvu vnútra SR boli doručené ďalšie tri rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave v prípadoch pplk. JUDr. Juraja Svitoka, Mgr. Ladislava Koteka a Mgr. Richarda Sedláka.  Tak ako aj v predchádzajúcich dvoch prípadoch, súd rozhodol v prospech MV SR a potvrdil uznesenia Mestského súdu Bratislava IV., ktorý zamietol návrhy o nariadenie neodkladného opatrenia.

Krajský súd v Bratislave teda vo všetkých piatich doteraz rozhodnutých prípadoch tzv. čurillovcov rozhodol právoplatne v prospech MV SR. Pomer rozhodnutí 5:0 v prospech MV SR potvrdzuje oprávnenosť konania rezortu vnútra.

Vo všetkých troch prípadoch senát odvolacieho súdu prijal rozhodnutie jednohlasne. V rámci odôvodnenia rozhodnutia KS BA konštatuje:

  • preskúmanie postupu ministra v tejto veci je možné výlučne v rámci správneho konania;
  • odvolací súd musí uzavrieť, že z tvrdení, respektíve z domnienok uvedených žalobcom v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, nemal odvolací súd za osvedčené samotné diskriminačné konanie žalovaného vo vzťahu k žalobcovi, a preto absentuje osvedčenie nároku, ktorému sa má prostredníctvom nariadenia neodkladného opatrenia poskytnúť ochrana;
  • odvolací súd považuje za potrebné zdôvodniť, že v danom prípade existuje absencia bezodkladnosti úpravy pomerov, ktorá je nevyhnutná pre nariadenie neodkladného opatrenia v zmysle ustanovení Civilného sporového poriadku;
  • v danom prípade nie je automatický nárok na nariadenie neodkladného opatrenia a pre nariadenie musia byť splnené  podmienky, ktoré v danej veci za splnené nepovažuje.  

V týchto veciach nie je možné využiť riadne opravné prostriedky.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz