Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Letecká vojenská nemocnica bude po novom patriť pod rezort vnútra

20. 12. 2018

letecka-vojenska-nemocnica-ilustr

Letecká vojenská nemocnica  bude patriť pod ministerstvo vnútra.  Zámerom tohto rozhodnutia je rozšíriť rozsah a zefektívniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti vojakom, policajtom, hasičom a ďalším príslušníkom silových zložiek. Bezodplatným prevodom sa prenesie jej vlastníctvo a kompetencie z ministerstva zdravotníctva na ministerstvo vnútra.


Vláda túto zmenu schválila na rokovaní v stredu 19. decembra 2018

Rezort vnútra chce pôvodnú vojenskú nemocnicu na obdobnom princípe, ako funguje rezortná Nemocnica sv. Michala. "Samozrejme všetky plány budú komunikované s ministerstvom zdravotníctva," ozrejmila ministerka vnútra Denisa Saková a doplnila, že chcú pokračovať v súlade so stratifikáciou MZ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Všetky kroky poskytovania ambulantnej starostlivosti budú komunikovať s ministerkou zdravotníctva. Informovala tiež, že vojenská nemocnica bude poskytovať zdravotnícke služby nielen zamestnancom silových rezortov, ale aj širokej verejnosti.

Letecká vojenská nemocnicaPodľa stanoviska rezortu zdravotníctva rozhodnutie ministerky vnútra SR a ministerky zdravotníctva SR o vzájomnej súčinnosti pri optimalizácii a konsolidácii významných poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti oboch rezortov vyústilo do vytvorenia návrhu na bezodplatný prevod správy celej majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letecká vojenská nemocnica, a. s., a s ňou súvisiaceho výkonu práv a povinností akcionára z Ministerstva zdravotníctva SR na Ministerstvo vnútra SR. Podľa ministerstva zdravotníctva súčasná čiastočná dvojkoľajnosť zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov silových zložiek pod dvoma rezortmi nemá opodstatnenie.

Prevod majetku má podľa rezortu zdravotníctva zabezpečiť tiež zjednotenie opatrení a zefektívnenie nákupu zdravotnej starostlivosti s ohľadom na jednotnosť prístupu ministerstva vnútra, ktoré vykonáva práva jediného akcionára aj v Nemocnici sv. Michala.

Rezort zdravotníctva uviedol, že prevod zlepší tiež dostupnosť danej špecifickej zdravotnej starostlivosti na východe Slovenska, a to najmä vo vzťahu k manažmentu pacienta a komplexnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo vnútra by tak malo byť schopné zabezpečiť a poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim zamestnancom, ale aj zamestnancom rezortu obrany a širokej verejnosti v oblasti Košického a Prešovského samosprávneho kraja rovnako, ako je to v bratislavskej Nemocnici sv. Michala, ale aj v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok v centrálnej časti Slovenska.

"Nemenej významným dôvodom v prospech prevodu majetkovej účasti štátu je vytvorenie optimálnych podmienok pre unifikáciu procesu uzatvárania zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami a dodávateľmi bez v súčasnosti nedôvodného rozdielneho prístupu k zmluvne dohodnutým podmienkam," doplnil rezort zdravotníctva.
      

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz