Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. august 2021, nedeľa
 

Maratón boja proti obchodovaniu s ľuďmi

18. 10. 2016

prevencia-anjeli-strazni

Novodobé otroctvo predstavuje vážny problém, len sa o ňom stále  dostatočne nehovorí. Slovenská republika nepredstavuje v tomto prípade výnimku. Málokto vie aj to, že viac ako tretina mladých ľudí, ktorí patria medzi najviac ohrozenú rizikovú skupinu pre obchodníkov s ľuďmi, pochádza práve z krajov východného Sovenska.

Z tohto dôvodu sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol v spolupráci s občianskou spoločnosťou pripraviť „Maratón boja proti obchodovaniu s ľuďmi“, pričom záštitu nad celým podujatím prevzal národný koordinátor boja proti obchodovaniu s ľuďmi Rudolf Urbanovič. Preventívna aktivita odštartuje dnes zážitkovou konferenciou v Košiciach, počas Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi a postupne sa rozšíri do ďalších miest. Dnešná zážitková konferencia, nad ktorou prevzal záštitu primátor Košíc Richard Raši formou krátkych scénok prezentuje najčastejšie typy vykorisťovania na Slovensku (sexuálne vykorisťovanie, nútenú prácu, nútené žobranie a nútený sobáš). Prostredníctvom nich sa dnes približne 400 študentov, zo šiestich košických škôl ocitlo „tvárou v tvár" novodobému otroctvu.

Sme radi, že aj v  oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi vzniká priestor pre aktivity spoločensky zodpovedných firiem, občianskych združení či spoločností.

Tlačová konferencia

Jednou z výrazne ohrozených skupín potenciálnych obetí sú aj deti z detských domovov a krízových centier, ktoré po dovŕšení dospelosti odchádzajú do života mnohokrát neskúsené a zraniteľné.

V tomto roku, sa VSE Holding, člen Innogy,  rozhodol zareagovať na iniciatívu Ministerstva  vnútra SR a občianskeho združenia Brániť sa oplatí Slovensko (BSOS) k zodpovednému prístupu súkromného sektora k problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi a spolu so spoločnosťou Úsmev ako dar rozšíril svoju pomoc a podporu na aktivity v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Práve pre mladých dospelých, odchádzajúcich do života, v úzkej spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, občianskymzdružením BSOS, a tiež so spoločnosťou Úsmev ako dar,  bola spoločne vytvorená zážitková vzdelávacia hra s názvom „Do života s anjelom strážnym“, ktorá je súčasťou projektu Anjeli strážni.

Pódium

VSE Holding, člen Innogy spolu so spoločnosťou Úsmev ako dar sa tak rozhodli reagovať na iniciatívu Ministerstva vnútra SR na podporu aktivít v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a chrániť tak ľudí pred negatívnymi stránkami našej spoločnosti. 

Podľa údajov Ministerstva vnútra SR sa v minulom roku stalo 54 osôb obeťou obchodovania s ľuďmi, pričom do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi ich bolo zaradených 25. Celkovo bolo od roku 2008 zaradených do programu,  ktorého gestorom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 210 ľudí.


 Loga a info

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz