Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Medzinárodné zmluvy o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a polície parlament schválil

19. 03. 2014

Národná rada SR na svojej 33. schôdzi schválila 19. marca dve medzinárodné zmluvy, ktoré predložil minister vnútra.

Prvou je Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci podpísaná 13. februára 2004 vo Viedni.  Pôvodná zmluva z roku 2004 umožnila vzájomnú spoluprácu pri prevencii, odhaľovaní a vyšetrovaní trestných činov, pri ochrane verejného poriadku vrátane spolupráce pri ochrane štátnej hranice. Zmenu a doplnenie zmluvy si vyžiadalo pristúpenie SR k EÚ, vstup do schengenského priestoru, ako aj legislatívny vývoj v oblasti boja proti trestnej činnosti na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Zmluva tiež rozširuje spoluprácu o nové formy. Okrem úpravy niektorých inštitútov (cezhraničné sledovanie, cezhraničné prenasledovanie, kontrolovaná dodávka, použitie agenta) sa do zmluvy doplnili dôležité nástroje bilaterálnej spolupráce ako ochrana svedka, cezhraničné pátracie akcie alebo policajný prevoz.

Zmluvu podpísal minister vnútra SR Robert Kaliňák so spolkovou ministerkou vnútra Rakúskej republiky Johannou Mikl–Leitner 14. februára v Rakúsku.

Parlament odsúhlasil aj Zmluvu medzi SR a ČR o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel. Cieľom zmluvy je upraviť postup a podmienky porovnania údajov v evidenciách obyvateľov zmluvných strán, a to na účel zistenia štátneho občianstva občanov bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, u ktorých nie je v evidencii obyvateľov niektorej zo zmluvných strán uvedený údaj o súčasnom štátnom občianstve, prípadne na účel zistenia údajov o úmrtí týchto osôb.

Zmluva tiež stanovuje podmienky pre porovnávanie údajov v príslušných registroch rodných čísel na účel zabezpečenia správnosti a úplnosti údajov týkajúcich sa rodných čísel pridelených na území zmluvných strán pred 1. januárom 1993. 
Na základe zmluvy si budú môcť zmluvné strany navzájom poskytovať údaje zo svojich evidencií obyvateľov a registrov rodných čísel na účel zabezpečenia správnosti a úplnosti týchto údajov. Zmluva ďalej upravuje uznávanie rodných čísel pridelených na území druhej zmluvnej strany pred rokom 1993, ako aj poskytovanie údajov z evidencií obyvateľov pre potreby vyhľadávania vlastníkov nehnuteľností.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz