Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Medzinárodný projekt o manipulácii športových súťaží prispel k presadzovaniu kultúry integrity a spoločenskej zodpovednosti v športe

12. 03. 2021

dubravka-ilustr

Medzinárodný projekt IntegriSport Erasmus+ (2019 - 2020), ktorého partnerom je Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, bol ukončený záverečnou konferenciou pod názvom Športové manipulácie a trestná činnosť ovplyvňujúca šport. Konferencia sa konala 10. marca 2021 pod záštitou koordinátora projektu -  CSCF Nadácie pre integritu v športe.

NAKAPodujatie zorganizoval portugalský partner projektu pri príležitosti predsedníctva krajiny v Európskej únii. Počas  konferencie odzneli vystúpenia partnerov projektu zo 7 európskych krajín a zástupcov medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti športu a športových stávok participujúci na projekte:  Interpol, European Elite Athletes Association (EU Athletes), Univerzita Aix-Marseille (Sports Law Centre), Global Lottery Monitoring System (GLMS) a Rada Európy (TMC and KCOOS+).

Do projektu sa  okrem NAKA Prezídia PZ zapojili orgány činné v trestnom konaní z Cypru, Fínska, Maďarska, Holandska, Litvy a Portugalska, aby spoločným úsilím čelili hrozbám manipulácie športových súťaží a súvisiacim trestným činom korupcie, podvodov, prania špinavých peňazí, či trestným činom medzinárodných zločineckých skupín, narúšajúcich hodnoty integrity a zásadu fair play v športe.

Medzinárodný projekt IntegriSport Erasmus+ reflektoval potreby implementácie a praktickej aplikácie Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží (Macolin, 2014) a stanovenia referenčného rámca v dynamicky sa meniacom kontexte technologického vývoja a súvisiacej globalizácie i nárastu nových kvalifikovaných foriem, metód a prostriedkov páchania trestných činov manipulácie športových súťaží, nazývanej tiež  match-fixing

Logo projektu

Zástupca Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru na záverečnej konferencii k projektu zdôraznil: „Uvedomujúc si závažnosť problému športových manipulácií a nebezpečenstvo, ktoré predstavujú pre rozvoj a dôveryhodnosť športu na národnej i medzinárodnej úrovni, vyjadrujeme odhodlanie aktívne čeliť  týmto hrozbám a rozvíjať aktivity v záujme ochrany integrity športových súťaží, dôveryhodnosti inštitúcií a jedinečných  hodnôt, ktoré prináša šport pre spoločnosť."

V propagačnom videu k projektu účinkuje aj náš futbalista Martin Dúbravka

Realizácia medzinárodného projektu IntegriSport Erasmus+ prispela k zvyšovaniu povedomia o nových trendoch v trestnej činnosti ovplyvňujúcej  šport a športové súťaže v súlade s vývojom moderných informačných a platobných prostriedkov a  posilneniu spolupráce orgánov presadzovania práva s orgánmi verejnej správy a organizáciami v oblasti športu a športových stávok v boji proti manipulácii športových súťaží, ako aj k presadzovaniu kultúry  integrity a spoločenskej zodpovednosti v športe.

Na záverečnej konferencii riaditeľ CSCF - Nadácie pre integritu v športe a manažér projektu IntegriSport Erasmus+ Norbert Rubicsek informoval o výsledkoch jeho medzinárodného výskumu, pričom vyjadril presvedčenie, že medzinárodný projekt IntegriSport Erasmus+ a spolupráca s partnermi z európskych krajín natrvalo prispela k presadzovaniu politiky dôvery a integrity v športe, ako aj k posilneniu zaangažovanosti útvarov presadzovania práva pri odhaľovaní a postihovaní manipulácie športových súťaží v európskom priestore.

 

Pre viac informácií o medzinárodnom projekte IntegriSport Erasmus+, kontaktujte CSCF Nadáciu pre integritu v športe, mailová adresa  4FQ.KLFDAOQAQ@KLFDAGLIYK3G@.


 Prečítajte si tiež: Slovenskí kriminalisti zorganizovali medzinárodný seminár na tému manipulácia športových súťaží

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz