Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Migračný úrad MV SR pôsobí už viac ako štvrťstoročie

11. 07. 2019

utecenci

Dňa 13. júla 1993 prijala vláda SR uznesenie č.501, ktorým bol zriadený Migračný úrad MV SR . Ten v plnom rozsahu nahradil vtedajší Sekretariát splnomocnenca vlády SR pre otázky utečencov, ktorý vykonával svoju činnosť už od roku 1991.

 

O kompetenciách a úlohách migračného úradu, ktoré sa občas zvyknú zamieňať s aktivitami úradu hraničnej a cudzineckej polície, alebo dokonca aj s úlohami ministerstva zahraničných vecí, sa možno dočítať v tematickej brožúrke s podtitulom 25 rokov existencie (PDF, 2 MB).

Počas svojho pôsobenia migračný úrad realizoval okrem svojej štandardnej činnosti viacero úspešných projektov s medzinárodným dosahom. Spomenúť možno pomoc utečencom v dôsledku občianskej vojny v bývalej Juhoslávii, presídlenie ukrajinských občanov slovenského pôvodu postihnutých černobyľskou tragédiou, či z nedávnej minulosti projekt pomoci Rakúsku  počas  tzv. migračnej krízy v rokoch 2015-2016.

Obal brožúry

Aktivít, na ktorých  sa zamestnanci  migračného úradu podieľajú doma aj v zahraničí, je ale ešte oveľa viac. Ide o prácu, ktorá si vyžaduje odbornosť, neustále vzdelávanie, ale aj ľudskosť a zároveň oddanosť pre rešpektovanie práva.  

Výsledky potom hovoria samé za seba – stabilný azylový systém v súlade s medzinárodnými štandardami.

Migrácia je objektívne súčasťou nášho každodenného života. Aj bez nášho pričinenia jej význam sústavne rastie, a ak s ňou budeme cieľavedome pracovať, môže spoločnosti prinášať prospech. V prípade, že ju budeme podceňovať alebo ignorovať, môže spôsobiť problémy  v politickom, hospodárskom, ako i spoločenskom živote našej krajiny.

Ako v úvode brožúrky  hovorí dlhoročný  riaditeľ migračného úradu  Ing. Bernard Priecel: „Keďže migrácia objektívne ovplyvní našu budúcnosť, my musíme ovplyvňovať migráciu."

Utečenci, ktorým sa venuje migračný úrad, tvoria len jednu skupinu migrujúcich osôb, ktorá  mnohokrát býva nesprávne interpretovaná. Viac ako 25 rokov tu ale pôsobí  úrad, ktorý tejto problematike rozumie. Jeho zamestnanci si budú aj naďalej plniť svoje povinnosti pri ochrane tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú, zohľadňujúc záujmy občanov Slovenskej republiky a zároveň rešpektujúc  medzinárodné záväzky. 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz