Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2024, pondelok
 

Minister vnútra podpísal kolektívnu zmluvu so šéfom policajných odborov

13. 01. 2012

Dohoda

Ministerstvo vnútra podpísalo 12. januára s Odborovým zväzom polície Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru. Minister vnútra Daniel Lipšic sa so šéfom policajných odborov Miroslavom Litvom dohodli najmä na zachovaní úrovne sociálnych výhod. Vyjednali zvýšenie výšky sociálneho fondu z minuloročných 1,05 % na 1,1%. K tomuto zvýšeniu pristúpili aj vďaka ušetreným rezortným financiám. Minister vnútra Daniel Lipšic: „Urobím všetko preto, aby sociálne výhody príslušníkov Policajného zboru ostali nezmenené.“

Ďalším vyjednaným pozitívom je skutočnosť, že na úrovni rozpočtových organizácií ministerstva budú pravidelne raz za pol rok prehodnocované objemy osobných príplatkov. Prideľovanie týchto príplatkov bude prerokované s odborovým partnerom.

Minister vnútra sa aj v tejto kolektívnej zmluve drží zásady nezasahovať do personálnych vecí polície. Policajt môže byť preložený do inej funkcie s prihliadnutím na dosiahnuté vzdelanie a nadobudnuté praktické skúsenosti. Len vo výnimočných prípadoch do funkcie s nižším kvalifikačným predpokladom vzdelania. Dôvody takejto výnimky musia mať ale náležité opodstatnenie.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz