Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Minister vnútra prijal na pôde rezortu zástupcov ZMOS

14. 12. 2023

bozik-estok-zmos

Nastavenie partnerskej spolupráce pri modernizácii a integrácii verejnej správy bolo predmetom stretnutia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a štátneho tajomníka MV SR Patrika Krauspeho so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska vo štvrtok 14. decembra 2023.

„Reforma verejnej správy, ku ktorej sa súčasná vláda zaviazala v programovom vyhlásení, bude výsledkom dohôd so zástupcami samosprávy a nie rozhodnutí od tzv. zeleného stola,“ zdôraznil minister Matúš Šutaj Eštok.  Podporil preto návrh  predsedu ZMOS Jozefa Božika, ktorý je zároveň primátorom mesta Partizánske, aby zástupcovia ZMOS boli členmi pracovných skupín. Minister tiež ochotne prijal ponuku pána Božika, aby sa zúčastňoval na rokovaniach Rady ZMOS.

Štátny tajomník Patrik Krauspe zdôraznil potrebu dôkladného auditu služieb, ktoré poskytuje verejná správa. Cieľom je, aby sa maximálne skrátila doba riešenia životných situácií obyvateľov.  Rezorty pritom využijú informácie z hĺbkového auditu originálnych služieb samospráv, ktoré z prostriedkov Európskej únie vypracoval ZMOS.

Patrik Krauspe informoval aj o projekte centier zdieľaných služieb v mestách a obciach, ktoré budú financované z Plánu obnovy a odolnosti. Ministerstvo vnútra v dohľadnom čase zverejní výzvu na čerpanie prostriedkov pre budovanie centier. Filozofiou je, aby tieto centrá poskytovali služby matrík, právneho poradenstva či ekonomické služby pre samosprávy s malým počtom obyvateľom, ktoré tieto činnosti nedokážu financovať.

Stretnutie so zástupcami ZMOS

Projekt centier zdieľaných služieb by mal pokračovať aj po ukončení obdobia Plánu obnovy a odolnosti, čiže financovaný z prostriedkov štátu.  Ako povedali zástupcovia ZMOS, Európa a najmä krajiny V4  totiž odstupujú od modelu spájania malých obcí do jednotných samosprávnych celkov, keďže to so sebou prináša zánik miestnej samosprávy a tým aj komunitného života.   K tomuto trendu sa chce pridať aj  Slovensko a samosprávne činnosti by mali obciam a malým mestám zabezpečovať práve centrá zdieľaných služiebV súčasnosti je na Slovensku tisíc obcí, ktoré majú 500 a menej obyvateľov.

Na stretnutí sa hovorilo aj o posilnení bezpečnosti v obciach a mestách. Napríklad pri rozširovaní inštitútu objektívnej zodpovednosti v cestnej premávke, kde by potrebné plnohodnotné právomoci získala obecná polícia, a to vrátane odvolacieho konania. Mestá a obce sú ochotné investovať do potrebnej komunikačnej infraštruktúry.

Minister Matúš Šutaj Eštok informoval o zámere vlády vykonať pasportizáciu nehnuteľného majetku štátu a zmeniť ťažkopádne postupy pri predaji či presune nevyužívaného štátneho majetku samosprávam. So zástupcami ZMOS sa zhodli na predstave budovať policajné pracoviská, súčasťou ktorých by mohli byť napríklad aj služobné byty pre policajtov či hasičov.  Zámerom vlády je vykonať potrebné zmeny v legislatíve verejného obstarávania, ktorá, najmä pri použití európskych prostriedkov, v súčasnosti viac odrádza ako motivuje k zveľaďovaniu komunitného života.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz