Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Ministerstvo vnútra bezodplatne získalo do svojho vlastníctva dizajny tabuliek s evidenčnými číslami

21. 08. 2019

spz-ilustr

Ministerstvo vnútra získalo v lete tohto roku bezodplatne do svojho vlastníctva dizajny fólie registračných značiek a tabuliek s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel. Doterajšími vlastníkmi dizajnov registrovaných na Úrade priemyselného vlastníctva SR boli Ing. Peter Blizniak a spoločnosť TURČAN DELTA s.r.o., s ktorou malo Ministerstvo vnútra SR podpísanú od roku 2005 zmluvu na výrobu a dodávku reflexných tabuliek s evidenčným číslom, tabuliek CD a individuálnych EČ pre motorové a prípojné vozidlá.

Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú. Presné počty EČ na nasledujúci kalendárny rok boli predmetom dodatkov, ktoré sa podpisovali pred koncom daného kalendárneho roka a ktoré reflektovali aktuálnu situáciu v oblasti prihlasovania vozidiel. V roku 2007 sa dodatkom k zmluve zmenila platnosť zmluvy na dobu určitú.  

V závere roka 2018 ministerstvo vnútra vstúpilo opakovane do rokovaní s vlastníkmi dizajnov a po dlhých rokovaniach sa napokon podarilo dohodnúť a zmluvne zakotviť bezodplatný prevod vlastníckych práv k dizajnu fólií registračných značiek a tabuliek s EČ. „Považujem to za veľký úspech. Môžeme tým uzatvoriť jednu kapitolu a už nám nič nebráni v tom, aby sme vyhlásili verejné obstarávanie na výrobu a dodávku tabuliek s EČ," uviedla ministerka vnútra Denisa Saková.

Ministerstvo vnútra pripravilo a v auguste tohto roka vyhlásilo nadlimitnú zákazku na výrobu a dodanie tabuliek s EČ Slovenskej republiky a súvisiace služby. Predpokladaná hodnota zákazky je skoro 34,5 milióna eur bez DPH. Predmetom verejného obstarávania je výroba a dodanie rôznych druhov tabuliek s EČ, vrátane tabuliek s osobitným EČ, tabuliek so zvláštnym EČ, tabuliek s EČ určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom, jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných individuálnych EČ s voliteľnou logistikou (EČVL), jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL určených pre nosiče bicyklov, ako aj pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom, tabuliek (nálepiek) s písmenami CD a CC, ako aj ich duplikáty. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s výrobou, skladovaním a dodaním tabuliek s EČ (TEČ). Predpokladané množstvo vyrobených a dodaných tabuliek s EČ je 1 170 000 kusov za rok.

Ministerstvo vnútra s víťazným uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo na dobu určitú a to na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti.

Vláda SR v júni tohto roka schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke , ktorý prináša okrem iného aj úpravy pri evidovaní vozidiel. Jedným z hlavných cieľov zákona, ktorý musí ešte na jeseň tohto roku prejsť Národnou radou SR, je zjednodušiť vybavovania elektronických podaní pri evidovaní vozidiel.


Cieľom je stav, kedy po spracovaní žiadosti podanej prostredníctvom elektronickej služby bude táto systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska – centrálneho dopravného inšpektorátu v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II (tzv. veľký technický preukaz), objedná sa elektronické osvedčenie o evidencii časť I (tzv. malý technický preukaz) a tabuľky s evidenčným číslom sa pripravia na odoslanie pre kuriérnu službu. Pre občanov to teda znamená úplné vylúčenie potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu, čo znamená významnú úsporu času a v neposlednom rade aj úsporu finančných prostriedkov až do výšky 50 % zo správnych poplatkov. „V praxi to teda bude znamenať, že občan si z pohodlia domova vybaví všetky úkony spojené s prihlásením a odhlásením vozidla a kuriér mu následne priamo domov doručí tabuľky s EČ, ako aj osvedčenia o evidencii. Šetríme tým čas a peniaze občanom a zároveň nám to umožní postupne presúvať policajtov spoza okienka na inú policajnú činnosť v prospech občanov. Na pracovisku v Slovenskej Ľupči bude pracovať len päť zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať túto činnosť pre celé Slovensko. Našim hlavným cieľom je postupné zvyšovanie percenta elektronicky vybavených žiadostí," podčiarkla Denisa Saková. Na zabezpečenie fungovania pracoviska v Slovenskej Ľupči si MV SR objednalo od aktuálneho dodávateľa výrobu a dodanie 300-tisíc kusov tabuliek s EČ, ktoré sú špeciálne balené pre každé konkrétne vozidlo.

Ministerstvo vnútra zároveň zabezpečilo aj výrobu a dodanie tabuliek s EČ na obdobie do uzatvorenia verejného obstarávania, podpísania zmluvy s víťazom a nábehom dodávania tabuliek s EČ od nového dodávateľa. „Naším cieľom bolo najmä zabezpečiť dodávanie tabuliek s EČ občanom SR po schválení novely zákona o cestnej premávke na jeseň tohto roka. Zároveň sme sa snažili zabezpečiť plynulé zásobovanie dopravných inšpektorátov tabuľkami s EČ pri zmene dodávateľa," podčiarkla Denisa Saková.   

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz