Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Ministerstvo vnútra chce zvýšiť úroveň pripravenosti Policajného zboru

17. 02. 2012

Ministerstvo vnútra SR urobilo ďalší krok k zlepšeniu činnosti Policajného zboru. Včera (16.2.) v dopoludňajších hodinách podpísalo s Úradom vlády SR zmluvu o realizácii projektu „Rozšírenie informačného systému Policajného zboru ACHERON“. Uvedený projekt vypracovalo a predložilo ministerstvo vnútra v rámci programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce. Národným kontaktným bodom Programu je Úrad vlády SR.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť úroveň pripravenosti Policajného zboru SR na boj proti organizovanej kriminalite, korupcii, ekonomickej trestnej činnosti, boj proti bezpečnostným a teroristickým hrozbám. Projekt pozostáva z troch čiastkových cieľov. Prvým z nich je dobudovanie informačného systému ACHERON šifrovacími zariadeniami. Ďalším je zameranie na zvýšenie miery odhaľovania korupčných a ekonomických prípadov zberom údajov, ich hodnotením, triedením a analýzou prostredníctvom zakúpeného softvéru a hardvéru. Tretím čiastkovým cieľom je posilnenie kapacít Policajného zboru v boji proti hrozbám rádioaktívnych a jadrových materiálov prostredníctvom vývoja a skúšobnej prevádzky IS ENVIRO.

Realizácia projektu bola zahájená podpisom zmluvy a jej ukončenie sa predpokladá v roku 2014. Celkový rozpočet vyčlenený na projekt je 3 171 543 EUR. Z tejto sumy prispela Švajčiarska konfederácia čiastkou 2 696 000 EUR a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu je vo výške 475 543 EUR.

Zámerom samotného Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce je zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a vyspelejšími krajinami rozšírenej Európskej únie. V rámci Slovenska má tento program prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi dynamicky sa rozvíjajúcimi mestskými oblasťami a slabšími okrajovými regiónmi.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz