Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Ministerstvo vnútra dobudovalo fukčné a vzájomne komunikujúce informačné systémy pre bezpečnostné zložky

03. 04. 2017

Ministerstvo vnútra v rámci operačných programov napĺňa úlohy vyplývajúce zo stratégie budovania elektronickej štátnej správy predovšetkým na úseku bezpečnosti . Základným predpokladom je vybudovať fukčné a vzájomne komunikujúce informačné systémy, ktoré zefektívnia procesy jednotlivých zložiek polície, hasičov a krízového manažmentu, minimalizujú administratívu a umožnia bezpečnostným zložkám v praxi a najmä v terénnej práci sústrediť sa na svoje primárne poslanie: ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov.

Počiatky budovania projektu elektronických služieb informačných systémov polície siahajú do roku 2014, teda do obdobia OP Informatizácia spoločnosti. Dobudovali sme ho v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pod názvom Elektronické služby IS MV SR na úseku Policajného zboru – 2. fáza. Ako na záverečnej konferencii k ukončeniu projektu 30. marca 2017  informoval projektový manažér Kamil Fako, projektové tímy riešili dve základné rámcové úlohy. Prvou bolo riadenie zdrojov PZ, druhou riadenie operačných stredísk, stálych služieb a mobilných jednotiek. Komplikované zadanie navyše muselo byť kompatibilné s elektronickými systémami priestupkov a sankcií a s hlasovými a dátovými systémovými službami, čo boli úlohy ďalších samostatných projektov budovaných v rámci OPII.

Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra

 

 

 

Projektové práce zahŕňali vybudovanie prostredia pre reporting, analýzy, zriadenie videoarchívu, mapových aplikácií a mobilného servera pre komunikáciu  počas zásahov v teréne. Okrem benefitov pre policajnú prax je výsledkom prác aj sprístupnenie elektronických služieb pre občanov – držiteľov elektronického občianskeho preukazu

K dispozícii je elektronická služba poskytovania štatistických informácií o činnosti polície z evidenčno-štatistického systému kriminality v členení podľa druhu kriminality, podľa paragrafov Trestného zákona a samozrejme podľa jednotlivých oblastí SR a štrukturálnych údajoch o páchateľoch /vek, pohlavie, motív, štátna príslušnosť a podobne/.

Praktickou službou je tiež elektronické ohlasovanie potreby zásahu hliadky, cieľom čoho je upozorniť políciu na možný vznikajúci problém. Nie je teda určená pre nahlasovanie krízových udalostí, ktoré si vyžadujú okamžitý zásah, cieľom je preventívne predísť takejto situácii.

Služby sú k dispozícii na portáli Elektronické služby MV SR a tiež na Ústrednom portáli verejnej správy.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz