Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Ministerstvo vnútra odštartovalo proces znižovania výdavkov

05. 08. 2020

euro-citacka-ilustr

Ministerstvo vnútra, tak ako aj iné rezorty, stojí ostatné týždne pred neľahkou úlohou: zabezpečiť, aby štát šetril sám na sebe. Každý rezort si má utiahnuť opasky a znížiť svoje výdavky o 10 % bez ohrozenia chodu organizácie.

 

„Uvedomujem si zodpovednosť vyplývajúcu z tohto rozhodnutia. Urobíme všetko pre to, aby sme našli rovnováhu medzi zabezpečením chodu ministerstva, vytvorením čo najpriaznivejších podmienok a zároveň ušetrili pomyselný tretí groš pre tých, ktorí si podporu najviac zaslúžia,“ prisľúbil minister vnútra Roman Mikulec.

Prvé kroky viedli k prehodnoteniu efektivity zamestnancov. Ministerstvo vnútra je obrovský kolos, pod ktorý patrí viac ako 50-tisíc zamestnancov. Ide o štátnych zamestnancov, zamestnancov podľa zákonníka práce, či zamestnancov vo verejnom záujme, ale aj policajtov, hasičov, horských záchranárov, ktorí sú v služobnom pomere.

Ako je zakotvené v Programovom vyhlásení vlády,  pripravuje sa nová koncepcia reorganizácie Policajného zboru. V týchto dňoch začala fungovať pracovná skupina, ktorá má súčasný stav polície zanalyzovať a pripraviť novú stratégiu rozvoja, ktorou sa posilnia najdôležitejšie oblasti. Medzi tie patrí navrátenie dôvery a spoločenského statusu policajta, čo sú najkľúčovejšie kroky k zatraktívneniu policajného povolania. Záleží nám aj na zachovaní sociálnych istôt. Na pracoviskách zabezpečujúcich tzv. obslužné činnosti už teraz postupne dochádza k scivilňovaniu neobsadených policajných a hasičských miest. Tieto pozície sa presúvajú na posilnenie priameho výkonu služby. Ďalšie možnosti tzv. scivilnenia sú však v súčasnosti v štádiu posudzovania aj s poukázaním na finančné dopady na štátny rozpočet. Týmito krokmi by sme mohli vyriešiť dlhodobú obsadenosť v polícii,  ktorá sa pohybuje na úrovni 90 %.

Výsledkom prehodnocovania niektorých pozícií je zrušenie vyslania zástupcu na plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému na zastupiteľskom úrade v Českej republike. Hasičský pridelenec bol k susedom vyslaný od januára 2020. Po zvážení opodstatnenosti tohto vyslania bola pozícia zrušená.

Po detailnej analýze procesov minister vnútra predložil kabinetu návrh na odvolanie vládneho splnomocnenca pre Schengenské acquis. Vláda schválila odvolanie splnomocnenca a následne bol zrušený aj celý úrad. Rezort vnútra naďalej zostáva centrálnym orgánom zodpovedným za prevažnú časť oblastí implementácie, pričom spolupracuje s ostatnými rezortmi. Ide najmä o oblasť kontroly hraníc, policajnej spolupráce, taktiež Schengenský informačný systém a ochranu osobných údajov. Tieto činnosti budú, tak ako doteraz, zabezpečovať pracoviská ministerstva vnútra, najmä úrad medzinárodnej policajnej spolupráce či úrad hraničnej a cudzineckej polície.

Kontrola efektívnosti na pracoviskách odhalila aj niekoľko kuriozít, napríklad:

  • priamo na ministerstve bol už viac ako 10 rokov zaradený policajt, ktorého pracovná náplň bola raz mesačne si vyzdvihnúť výplatnú pásku;
  • taktiež sme sa rozlúčili s „nadčasovým" kolegom, ktorý si svojvoľne zaviedol homeoffice dva roky pred protiepidemiologickými opatreniami.

Tabuľky týchto pracovníkov boli použité na posilnenie útvarov, ktoré ľudské zdroje využijú efektívnejšie.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz