Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Ministerstvo vnútra odštartovalo projekt na posilnenie územnej samosprávy na Slovensku

16. 10. 2019

samosprava-ludia-ilustr

Ministerstvo vnútra úspešne odštartovalo začiatok projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. Projekt, realizovaný vďaka programu Európskej únie na podporu štrukturálnych reforiem (Structural Reform Support Programme 2017-2020), je zameraný na posilnenie územnej samosprávy na Slovensku.

Prvé zasadnutie koordinačného výboru sa uskutočnilo 12. septembra 2019 za účasti zástupcov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska ako aj zahraničných partnerov z Rady Európy a Európskej komisie. Projekt bude prebiehať v spolupráci s Centrom expertízy Rady Európy, ktoré má v danej oblasti bohaté skúsenosti a obdobné projekty implementuje vo viacerých európskych krajinách, ako napríklad i v Slovinsku, Grécku, Litve či na Ukrajine.

Stretnutie projektového tímu

Členovia koordinačného výboru sa zišli s cieľom diskutovať o plánovaných aktivitách a očakávaných výsledkoch projektu, ktorý pozostáva z dvoch hlavných častí:

  • z odbornej pomoci pri vypracovaní stratégie pre lepšie nastavenie a fungovanie samosprávy na Slovensku vrátane analýzy územno-správneho členenia, deľby kompetencií, auditu právnych predpisov ako aj prípravy expertných hodnotiacich správ (tzv. peer reviews);
  •  aktivity v teréne priamo s jednotlivými samosprávami. Práca so samosprávami v rôznych častiach Slovenska bude zameraná na zlepšenie budovania odborných kapacít samosprávy, posilnenie kompetentnosti jej vedenia a v neposlednom rade zlepšenie poskytovania služieb obcí vo vzťahu k občanom.

Ministerstvo vnútra SR bude počas nasledujúcich 18 mesiacov aktívne spolupracovať s projektovým tímom Rady Európy na zabezpečení úspešnej realizácie projektu. Rade Európy budú pri jednotlivých aktivitách na Slovensku napomáhať tzv. národní partneri pozostávajúci zo zástupcov občianskych združení a akademickej obce.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz