Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2022, piatok
 

Ministerstvo vnútra plánuje tzv. volebný kódex predložiť do konca roka

24. 01. 2011

dekret-mini

Volebný kódex by mal byť pripravený tak, aby ho parlament mohol schváliť najneskôr koncom roka 2011 alebo začiatkom roka 2012. Po prvom zasadnutí komisie, ktorá sa jeho prípravou zaoberá, v pondelok 24. januára 2011  to povedal minister vnútra Daniel Lipšic. "Mal by byť schválený minimálne dva roky pred ďalšími voľbami. Aby boli volebné pravidlá dané vopred a vopred známe," vyhlásil minister vnútra. Dodal, že o potrebe zosúladenia volebných zákonov sa diskutuje už desať rokov, ale reálna práca na príprave kódexu sa začína až teraz. Prvú verziu volebného kódexu chce mať rezort vnútra hotovú do leta 2011, aby vznikol dostatočne široký priestor pre diskusiu všetkých parlamentných strán. "Mojou ambíciou je, aby bol prijatý konsenzom," vyhlásil minister vnútra  Dodal, že ide o zákon, ktorý stanovuje pravidlá hry pre všetky politické strany, preto by nemal byť výsledkom diktátu len jednej časti politického spektra. Na práci komisie sa preto budú zúčastňovať aj zástupcovia opozície.

"Voľby majú byť jednoduchšie, prístupnejšie, zrozumiteľnejšie pre voličov," formuloval minister vnútra ciele práce na volebnom kódexe. "Aby boli jednotné úpravy hlasovacích lístkov, aby voliči dostávali pri všetkých voľbách zoznam kandidátov. Odstránime moratórium s výnimkou dňa volieb, lebo to tiež nie je jednotne upravené a v minulosti to spôsobovalo rôzne problémy, obchádzania, porušovania moratória a tak moratórium bolo nevykonateľné," zhrnul.

 Komisia sa zatiaľ zhoduje na tom, že by bolo vhodné zjednotiť termíny komunálnych a regionálnych volieb, diskutuje sa aj o možnosti zjednotiť aj termín eurovolieb a volieb prezidenta. V tomto prípade je však otázne, či je spojenie týchto volieb vhodné riešiť zákonom, keďže voľby prezidenta môžu teoreticky nastať aj skôr, ako po uplynutí jeho päťročného funkčného obdobia. V takom prípade by sa termíny oboch volieb automaticky "rozišli", aj keby boli predtým zjednotené.

Rokovanie členov pracovnej skupiny pripravujúcej volebný kódex

Zhoda je na potrebe vytvoriť stálu volebnú komisiu pre všetky typy volieb. "Bude dohliadať na rešpektovanie volebných pravidiel a aj sankcionovať kandidujúce politické subjekty," povedal minister vnútra. Komisia chce zmeniť aj úpravu financovania politických strán a predvolebných kampaní. "Zatiaľ je zhoda, že by sme mali výrazne zmeniť spôsob a inštitúciu, ktorá kontroluje financovanie politických strán. Že by to nemali byť samotné parlamentné strany, ale nezávislá inštitúcia. Možnosti sú dve, buď to bude Najvyšší kontrolný úrad, alebo stála volebná komisia," vyhlásil minister vnútra Daniel Lipšic. Údaje o financovaní svojej kampane by podľa neho mali povinne zverejňovať aj predsedovia vyšších územných celkov a primátori.

Už na prvom stretnutí komisie sa ukázalo, že neexistuje konsenzus k opätovnému zavedeniu vyššieho počtu volebných obvodov. Podľa ministra vnútra by napríklad počet volebných obvodov vyšší ako osem, vzhľadom na vysoké prerozdeľovanie hlasov v druhom skrutíniu, paradoxne posilnil centrály politických strán. Komisia sa zatiaľ zhoduje na tom, že nechce výrazne meniť uzákonený spôsob kreovania volebných komisií, uvažuje sa však o posilnení postavenia volebných pozorovateľov.

"Mimoriadne negatívnym javom, ktorý sprevádza prakticky všetky voľby, je kupovanie voličských hlasov," doplnil ministra Lipšica štátny tajomník MV SR  Maroš Žilinka. Dodal, že bude pripravená skutková podstata trestného činu, "ktorá bude reagovať aj na tieto javy". Uzákonená by mala byť prostredníctvom malých noviel trestného zákona a trestného poriadku. Výška trestu by mala závisieť od závažnosti skutku a množstva "kupovaných" hlasov. Postihnutí budú môcť byť tak páchatelia, ktorí budú kupovanie hlasov realizovať, ako aj kandidát, v ktorého prospech to bude v prípade, že sa mu preukáže spolupáchateľstvo. Lipšic podporuje aj zavedenie dvojkolovej voľby primátorov. "Ak chceme zjednotiť regionálne a komunálne voľby, tak by to dávalo zmysel. Ale zatiaľ na tom dohoda nie je," vyhlásil minister vnútra. Dodal, že dvojkolová voľba zabezpečuje to, že kandidáta zvolí skutočne nadpolovičná väčšina zúčastnených voličov. Čo sa týka možnosti voľby cez internet, nebude predmetom pripravovaného volebného kódexu pre technické problémy so zaistením bezpečnosti voľby. Ak sa podarí vyriešiť technické aspekty voľby, mohla by táto otázka podľa Lipšica byť predmetom samostatnej novely. Nasledujúce stretnutie komisie by sa malo uskutočniť vo februári.

Zdroj: TASR

 

Stáli členovia pracovnej skupiny na prípravu návrhu volebného kódexu

1. Mgr. Kamil Homoľa, poslanec NR SR
2. Ing. Jana Kiššová, poslankyňa NR SR
3. Mgr. Edita Pfundtner, poslankyňa NR SR
4. JUDr. Miroslav Číž, poslanec NR SR
5. Mgr. Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí
6. Ing. Bc. Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
7. JUDr. Štefan Bieľak, člen predsedníctva ZMOS
8. Peter Novotný, programový riaditeľ Občianske oko
9. JUDr. Marián Giba, PhD. Právnická fakulta Univerzity Komenského
10. JUDr. Andrej Danko, 1. podpredseda SNS
11. JUDr. Slavomír Petrulák, sekretariát štátneho tajomníka MV SR
12. JUDr. Dušan Šveda, riaditeľ odboru legislatívy verejnej správy SLVV MV SR
13. JUDr. Katarína Škulová, odbor legislatívy verejnej správy SLVV MV SR
14. JUDr. Ľudmila Ščerbáková, odbor medzinárodného práva a európskych záležitostí SLVV MV SR
15. JUDr. Lívia Škultétyová, riaditeľka odboru volieb a referenda SVV MV SR
16. JUDr. Eva Miškolciová, odbor volieb a referenda SVV  MV SR
17. JUDr. Ivan Illáš odbor, volieb a referenda SVV MV SR

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz