Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2024, nedeľa
 

Ministerstvo vnútra pomohlo vyriešiť dlhotrvajúci neriešený kritický stav vodného diela na toku Račková v obci Pribylina

15. 05. 2013

hradza_pribylina

Na základe podnetu starostu obce Pribylina zaslal Obvodný úrad Liptovský Mikuláš na sekciu krízového riadenia MV SR informáciu o krízovom stave vodnej nádrže toku Račková. Starosta obce Pribylina vyjadril znepokojenie nad dlhodobým nedoriešeným   majetkovoprávnym stavom vodnej nádrže – Tajchu na vodnom toku Račková a v tej súvislosti nevykonávaného odborno–technického bezpečnostného dohľadu. Na základe získaných meraní a videa, ktoré zabezpečil starosta obce Milan Kohút, sa zistilo, že je oderodované podložie pod základmi priehradného múru a na niektorých miestach je narušený nielen prasklinami, ale aj dierami po skalách, ktoré vyplavila voda. Na základe zistených skutočností sa na podnet generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia MV SR priamo v obci Pribylina zvolalo pracovné stretnutie zástupcov Obvodného úradu Liptovský Mikuláš, Obvodného úradu Námestovo, Obvodného úradu Žilina, sekcie krízového riadenia MV SR, dotknutých starostov obcí ako orgánov krízového riadenia, Obvodného úradu životného prostredia Liptovský Mikuláš, Slovenského vodohospodárskeho podniku, okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš a prizvaných špecialistov.

Na stretnutí bola zo strany starostu a jeho zástupcu odprezentovaná informácia o dôležitej protipovodňovej funkcii vodného diela a o možných rizikách pretrhnutia hrádze, a následného zosuvu svahu a cesty. Sekcia krízového riadenia MV SR odporučila prijať kompetentným orgánom viacero konkrétnych odporúčaní a úloh. Jedným z opatrení bolo aj vypracovanie analýzy záplavového územia, pri ktorej sa zistilo, že sú ohrozené objekty a územia, ako napríklad skanzen Pribylina, cestný most Pribylina, rekreačné zóny, ako aj obytné zóny. Vďaka aktívnemu prístupu ministerstva vnútra sa podarilo vyriešiť nielen otázku majetkovo právneho vlastníctva vodného diela, ale prijali sa aj ďalšie potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku krízovej situácie na vodnom diele vrátane zabezpečenia, jeho rekonštrukcie.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz