Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

Ministerstvo vnútra poskytne dotácie vo výške viac ako 2 milióny eur

07. 10. 2011

euromoneyhouse

Ministerstvo vnútra podporuje organizácie, ktoré pomáhajú a chránia ostatných. Na budúci rok sme preto na dotácie vyčlenili 2 122 300 € . V porovnaní s rokom 2011 ide o pomoc vyššiu o 40 tisíc €. Ministerstvo vnútra chce prerozdeliť peniaze organizáciám v 11 oblastiach. Financie dáme napríklad na zlepšenie materiálnych a technických podmienok tých, ktorí pomáhajú pri ochrane života, zdravia alebo majetku občanov. O dotácie môžu požiadať aj organizácie, ktoré vyhľadávajú nezvestné či stratené osoby. Finančné prostriedky sú určené aj na činnosti súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky alebo na prevenciu obchodovania s ľuďmi a prevenciu proti páchaniu trestnej činnosti mladistvými. Prijímame tiež žiadosti na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia pre organizácie, ktoré cvičia záchranárske psy alebo odstraňujú následky prírodných katastrof. Dotácie udelíme aj v oblasti ochrany pred požiarmi.

Všetky výzvy na predkladanie žiadostí verejnosť nájde tu.

Záujemcovia o dotácie musia svoje žiadosti predkladať na ministerstvo vnútra najneskôr do 31. októbra. O dotácie môžu žiadať občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, obce, vyššie územné celky a rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom.

Od 1. januára tohto roka je účinný nový zákon o poskytovaní dotácií. Ten sprísnil podmienky udeľovania dotácií. Dotácie z ministerstva vnútra môžu slúžiť už len na činnosti, ktoré súvisia s ministerstvom vnútra. Cieľom zákona je zvýšiť transparentnosť a kontrolu verejnosti pri poskytovaní dotácií. Zákonom sme tiež zlepšili kontrolné mechanizmy. Žiadateľ o dotáciu musí preukázať, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a s rozpočtami obcí a vyšších územných celkov. Žiadateľ musí tiež uhradiť najmenej 5 percent predpokladaných výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz