Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Ministerstvo vnútra pracuje na definitívnom znení novely zákona o zbraniach a strelive

25. 01. 2019

airsoft

Hlavným dôvodom na jej vypracovanie je najmä záväzok Slovenskej republiky prebrať smernicu Európskeho parlamentu a Rady ako aj implementovať s ňou súvisiace vykonávacie nariadenie. Z predpisov Európskej únie vyplýva povinnosť pre členské štáty upraviť vo vnútroštátnej legislatíve kontrolu získavania a vlastnenia zbraní, ako aj normy a techniky na ich deaktiváciu a zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní.

Ďalšie zmeny v zákone si vyžiadala aplikačná prax.

Cieľom novelizovaného zákona bude dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť primeranú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní v rámci Európskej únie na  strane jednej a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami na druhej strane, a prostredníctvom primeraných legislatívnych opatrení zamedziť zneužívanie strelných zbraní.

Najdôležitejšie pripravované zmeny:

  • zmena kategorizácie zbraní a zavedenie evidovania niektorých druhov zbraní;
  • zmeny podmienok v udeľovaní výnimiek a nadobúdaní zakázaných zbraní (kategória A);
  • úprava postupu pri znehodnocovaní, ničení, výrobe rezu a úprave zbrane;
  • skrátenie doby platnosti zbrojného preukazu z 10 rokov na 5 rokov a obmedzenie doby platnosti zbrojnej licencie z neurčitej doby na 5 rokov;
  • elektronizácia v rámci podnikateľského prostredia;
  • povinné označovanie zbraní a ich hlavných častí.

Prijatie zmien, ktoré nám z legislatívy EÚ vyplývajú,  sa stretlo s mnohými pripomienkami zo strany dotknutých subjektov. Ministerstvo vnútra SR absolvovalo stretnutia so zástupcami rôznych subjektov, ktorí uplatnili zásadné pripomienky. V rámci diskusií na týchto stretnutiach sa hľadali riešenia, ktoré znížia dopad novej právnej úpravy na legálnych držiteľov zbraní po zohľadnení záväzkov, ktoré nám vyplývajú zo smernice a potreby prijatia opatrení, ktoré znížia riziko zneužitia strelných zbraní.

Na základe súčasného stavu prípravy zákona predpokladáme, že začiatkom marca 2019  bude predložený do Národnej rady SR.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz