Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ministerstvo vnútra pripravuje zásady zmysluplného plánovania pri obstarávaní

16. 03. 2021

planovanie-ilustr

Nové vedenie ministerstva vnútra po nástupe v marci 2020 okamžite začalo s mapovaním stavu ekonomického zabezpečenia rezortu a dospelo k záveru, že značnej časti komodít chýba koncepčné riešenie. Vzhľadom na situáciu s pandémiou a nepriaznivou rozpočtovou bilanciou bolo potrebné mnohé zámery prehodnotiť a sústrediť sa primárne na tie oblasti, kde nedostatok bezprostredne ohrozuje chod zložiek ministerstva.

Manažment ekonomickej sekcie v tejto súvislosti pripravuje koncept, ktorý umožní zmysluplne plánovať. „Do procesov verejného obstarávania sme zaviedli predbežné trhové konzultácie, na základe ktorých dokážeme lepšie zadefinovať predmet zákazky, upokojiť trh a tiež vyvinúť tlak na konečnú cenu,“ povedal štátny tajomník MV SR Ján Lazar.

Vedenie ministerstva vnútra odštartovalo aj rokovania so zazmluvnenými dodávateľmi s požiadavkou, aby vzhľadom na situáciu, ktorá sa odráža aj na trhu, znižovali dodacie ceny. „Dohadovanie cien smerom nadol sa musí stať štandardom v hospodárení štátu. Sú prípady, keď sa nám podarilo ceny znížiť o 70 percent, a to sú miliónové úspory, vďaka ktorým možno obstarať pre políciu, hasičov či okresné úrady ďalšie potrebné komodity,“ doplnil minister vnútra  Roman Mikulec.

Autopark MV SR

Jedným z prvých krokov nového vedenia bola analýza stavu vozového parku MV SR a vypracovanie kvalitného koncepčného dokumentu Plán obnovy vozidiel MV SR na roky 2021-2025. V rezorte vnútra totiž doposiaľ neexistovala žiadna rámcová zmluva na nákup vozidiel.

Zámerom je vybudovať moderný, efektívny a ekologický vozový park. Súčasťou obnovy vozového parku bude aj jeho optimalizácia formou zdieľania vozidiel /tzv. car sharing/, vrátane prehodnotenia počtov vozidiel na konkrétne pracoviská. Optimalizácia by mala zároveň zabezpečiť rovnomerné opotrebovanie a používanie vozidiel na jednotlivých pracoviskách.

Ministerstvo vnútra zároveň súbežne spustilo projekt Zelené MV SR, kde formou bezplatnej zápožičky testuje možnosti nasadenia ekologických vozidiel.

Vozový park MV SR - infografika

V rámci plánu obnovy plánuje ministerstvo vnútra v prvej fáze obnoviť vozidlá staršie ako 12 rokov a s nájazdom vyšším ako 250-tisíc km: pre zložky rezortu vnútra je potrebné obstarať osobné automobily strednej triedy, vyššej strednej triedy, SUV a tiež automobily typu veľké MPV.

Polícia čoskoro dostane 52 kusov nových motocyklov a do výkonu služby chceme obstarať merače rýchlosti, analyzátory dychu či techniku na kontrolu zaťaženia náprav vozidiel v cestnej premávke.

Rezortu vnútra sa podarilo vyrokovať aj nižšie ceny pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia. 

Výstrojné

Súčasné vedenie ministerstva vnútra identifikovalo veľké nedostatky aj v oblasti výstrojnom zabezpečení príslušníkov PZ a HaZZ. Rezort vnútra preto vysúťažil dodávateľov, uzavrel rámcové dohody a už začiatkom tohto roka dorazilo do skladov sedem typov obuvi v celom veľkostnom sortimente, tričká aj polokošele.
Hasičom od roku 2013 chýbali súčasti výstroja v hodnote takmer 4 milióny eur, čo je v prepočte asi 800 eur na jedného hasiča. Po dlhých rokoch tak hasiči dostali ťažké zásahové odevy a rukavice, ku ktorým čoskoro pribudnú zásahové prilby a ďalšie doplnky, bez ktorých nemôžu zasahovať. 

Pripravený je aj nákup rovnošiat, vrchných odevov a ďalších výstrojných súčastí.

Informatika

Vzhľadom na úlohy, ktoré bude ministerstvo vnútra zabezpečovať v najbližšom období, pripravujeme a už aj dokončujeme verejné obstarávania na množstvo systémov a zariadení.

Národné personalizačné centrum Prezídia PZ by čoskoro malo dostať novú linku na výrobu dokladov, prostredníctvom ktorej bude vydávať elektronické doklady pre systém e-zdravie. Vzhľadom na záujem štátnych inštitúcií o služby vládneho cloudu je potrebné rozšíriť a obmeniť jeho hardvér. Modernizuje sa vyvolávací systém na klientskych pracoviskách, s čím súvisí aj obstaranie nových používateľských kioskov.

Pracoviská dokladov, dopravné inšpektoráty i oddelenia cudzineckej polície by mali byť vybavené novou výpočtovou technikou.

Naším cieľom je začať aj s verejným obstarávaním projektov financovaných z eurofondov, ktoré zlepšia pracovné podmienky zamestnancov, v dôsledku čoho dôjde k ďalšiemu zníženiu byrokracie a zefektívneniu procesov. Pre hasičov plánujeme obstarať systém krízovej mobilnej komunikácie.

Investičná výstavba

Na budúci rok plánuje ministerstvo vnútra spustiť 164 investičných akcií v celkovom objeme 46 miliónov eur. Cieľom je vylepšiť stav a predĺžiť životnosť budov v správe rezortu, znížiť ich energetickú náročnosť a vylepšiť pracovné prostredie pre klientov i zamestnancov.

Plánovaná je rekonštrukcia desiatich budov klientskych centier, v rámci bežnej investičnej výstavby chce rezort vnútra opraviť 59 stavieb.
Pokračovať sa bude aj v budovaní špeciálnych výsluchových miestností. Úpravy pre ekologickejšie a lacnejšie fungovanie plánujeme postupne na  45-tich budovách, pre ďalších 42 pripravujeme projekty.    

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz