Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. február 2023, štvrtok
 

Ministerstvo vnútra sa aktívne zapojilo do prípravy národnej kampane proti nenávistným prejavom na internete

04. 03. 2013

Logo kampane No hate speech movement

Rada Európy pripravuje dňa 21.3.2013 spustenie celoeurópskej kampane zameranej na problematiku nenávistných prejavov na internete pod názvom No hate speech movement. Takéto prejavy (nazývané aj hate speech alebo cyber-hate) vo forme blogov, videí, obrázkov či komentárov na sociálnych sieťach sú väčšinou namierené voči príslušníkom etnických, národnostných, náboženských či sexuálnych menšín žijúcich na území danej krajiny.

Aj keď cieľová skupina takýchto nenávistných prejavov býva v každej krajine rôzna, prejavy nenávisti a ich negatívny dopad na cieľovú skupinu sú obdobné. Z tohto dôvodu sa rozhodla Rada Európy zorganizovať celoeurópsku kampaň zameranú na zvýšenie povedomia o tomto fenoméne, s ktorým sa na základe prieskumu RE stretlo až 80% mladých ľudí a zároveň poskytnúť mladým ľuďom nástroje, ktoré im umožnia aktivizovať sa voči týmto prejavom.

Problematika nenávistných prejavov na internete sa úzko dotýka oblasti prevencie kriminality, nakoľko práve takéto prejavy prispievajú k radikalizácii postojov mladých ľudí, ktorí sa následne zapájajú do aktivít extrémistických skupín. Je nepochybné, že práve internet sa stal v posledných rokoch hlavným nástrojom na šírenie extrémistickej ideológie a nábor do takýchto hnutí.

Úvodné rokovanie

Zástupcovia ministerstva vnútra (na foto vľavo JUDr. Daniel Milo z odboru prevencie kriminality KMV SR) sa aktívne zapojili do prípravy národnej kampane, ktorú pripravuje ministerstvo školstva v spolupráci s partnermi z radov MVO. Jej súčasťou má byť špeciálna webstránka obsahujúca súbor nástrojov a argumentov, ktoré môžu mladí ľudia ale aj široká verejnosť použiť. Oficiálne bude celá národná kampaň predstavená v deň spustenia celoeurópskej kampane dňa 21.3.2013

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz