Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Ministerstvo vnútra SR posilňuje kapacity EÚ v oblasti civilnej ochrany na zvládanie mimoriadnych udalostí

26. 09. 2023

Modul 1

Letecký útvar Ministerstva vnútra SR v spolupráci s partnermi zo Slovenska a zahraničia vybudoval modul leteckej evakuácie EURACARE – flight and shelter (European Assistance team for citizens in areas of evacuation). Proces vytvárania modulu sa zavŕšil získaním certifikácie od Európskej komisie v rámci Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany počas minulotýždňového cvičenia v Turecku. Nadnárodný záchranný tím bude poskytovať pomoc občanom Slovenskej republiky aj ďalších štátov EÚ pri evakuácii v krízových oblastiach na celom svete. 

Modul leteckej evakuácie

Modul leteckej evakuácie je výsledkom realizácie projektu s finančnou podporou EÚ. Vybudoval ho Letecký útvar MV SR v spolupráci s partnermi z mimovládneho sektora – Asociácia samaritánov Slovenskej republiky a Johanniter-Unfall-Hilfe e.V z Nemecka.

Certifikáciu modulu vykonali organizácie Európskej komisie počas cvičenia, ktoré sa konalo v dňoch 18. až 22. septembra 2023 v Turecku v meste Canakkale aj za účasti personálu Leteckého útvaru MV SR s letúnom Fokker100. 

Po úspešnej certifikácii bude modul zaradený do databázy certifikovaných tímov v rámci Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Slovenská republika takto výrazne posilňuje kapacity EÚ na zvládanie mimoriadnych udalostí. Slovensko bude druhý štát, ktorý bude mať certifikovaný letecký evakuačný modul v rámci uvedeného mechanizmu. Preplácaných nám bude 75 percent výdavkov na nasadenie.

Modul leteckej evakuácie

„Každý registrovaný a certifikovaný modul je mimoriadne pozitívnou a dôležitou reklamou pre Slovenskú republiku a prezentáciou profesionality zložiek Ministerstva vnútra SR na najvyššej európskej úrovni,“ povedal štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Martin Královič.

Modul leteckej evakuácie bude schopný pružne reagovať na potreby v oblasti evakuačnej pohotovosti. Osobitne sa zameriava na zraniteľné skupiny ako ľudia so zdravotným postihnutím, starší ľudia, deti bez sprievodu a rodiny. 

V prípade nasadenia bude Letecký útvar MV zabezpečovať prepravu lekárskeho a psychologického tímu na miesto a v prípade potreby zabezpečí aj evakuačné lety. V gescii partnerov bude pomoc pri vytvorení krátkodobého ubytovania, elektronická registrácia evakuovaných osôb, služby informačného manažmentu, sprostredkovanie konzulárnej pomoci a zdravotná a psychosociálna starostlivosť na mieste krízových udalostí, ako aj počas evakuačného letu.

Modul leteckej evakuácie

Modul leteckej evakuácie bude v poradí tretím špecializovaným záchranným tímom z Ministerstva vnútra SR, ktorý je registrovaný a aj certifikovaný v databáze európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany v rámci mechanizmu.  Slovensko má k dispozícii tiež modul vysokokapacitného odčerpávania vody a  modul dočasného núdzového tábora/ubytovania. Certifikácia modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel sa očakáva v roku 2024.

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany vytvorila EÚ pred 20 rokmi s cieľom zlepšiť prevenciu, pripravenosť a reakcie na krízové situácie medzi členskými štátmi Únie a ďalšími zúčastnenými štátmi.  Keď na riešenie mimoriadnej udalosti už nestačia sily a prostriedky zasiahnutého štátu, môže požiadať o pomoc prostredníctvom mechanizmu. Ide o prejav fungujúcej solidarity EÚ v praxi. Slovenská republika tento rok takto vyslala pomoc do Grécka, Talianska, Turecka a Slovinska.

Modul leteckej evakuácie

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz