Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Ministerstvo vnútra vyhlásilo výberové konanie na členov predstavenstiev v akciových spoločnostiach vo svojej pôsobnosti

22. 09. 2020

porada-ilustr

Ide o Univerzitnú nemocnicu – Nemocnica svätého Michala a.s.Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a. s. Do predstavenstva každej z nich chce ministerstvo vnútra obsadiť po dvoch členoch.

 

Rezort vnútra pritom postupuje podľa pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, ktorých aktualizované znenie vláda schválila uznesením č. 289/2020 v máji tohto roku.

Za riadny priebeh výberového konania v oboch prípadoch budú zodpovedať výberové komisie vymenované valnými zhromaždeniami akciových spoločností. V štvorčlennej výberovej komisii pre uchádzačov do predstavenstva Univerzitnej nemocnice – Nemocnica svätého Michala a. s. budú aj dvaja zástupcovia ministerstva obrany.

Všeobecnými predpokladmi na výkon funkcie člena predstavenstva je okrem iného bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru, dôveryhodnosť, najmenej 5-ročná riadiaca prax, manažérske schopnosti a taktiež znalosť ekonomických či riadiacich procesov akciovej spoločnosti.

 

Žiadosti o zaradenie do výberového konania možno podávať do 30. septembra. 

 

Podrobné informácie nájdu záujemcovia na webovom sídle MV SR.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz